You are here:

Thông báo Lịch tập trung cán bộ, GV,NV và học Nghị quyết TW7 khóa XII

Email In PDF.

1. Sáng 01/08/2018. Mời Tất cả CB,GV,NV  Dự họp hội đồng và học NQ TW7

Thời gian bắt đầu 7h ( Nhớ mang sổ ghi chép, bút để học nghị quyết)
 
2. Nhờ các Đ/c GVCN và tất cả Gv thông báo cho học sinh chưa tập trung vào ngày1/8/2018( Theo lịch ) khi nào tập trung nhà trường thông báo sau
Yêu cầu tất cả  CB,GV,NV có mặt đầy đủ đúng giờ
Nhờ Cô phương Văn thư thông báo ở các kênh khác và lưu ý mấy GV không có emai Kiên; Ngọc Hoàn; Lương TV
Những GV đến hạn nâng lương hoặc đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn lên hệ Cô Khánh để làm hồ sơ kịp trước 30/7/2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH, SBD, PHÒNG LÀM BÀI KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO THCS TÔN QUANG PHIỆT NĂM HỌC 2018-2019

Email In PDF.

  Nhà trường thông báo với phụ huynh và học sinh đăng ký dự tuyển vào trường THCS Tôn Quang Phiệt

Năm học 2018-2019.

Lịch kiểm tra : 7 h  sáng ngày 8/6/2018( Chỉ trong buổi sáng)

Môn kiểm tra : Tiếng Việt, Toán ( Thời gian 60 phút/môn)

Học sinh dự kiểm tra phải mang theo thẻ học sinh Tiểu học

mang theo bút, thước... dụng cụ học tập( Không được dùng máy tính cầm tay)

Các loại ấn phẩm: Giấy thi, giấy nháp nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ phát tại phòng kiểm tra

có sự hướng dẫn của giáo viên trước khi vào làm bài kiểm tra

Sơ đồ bó trí phòng thi nhà trường sẻ hướng dẫn vào đầu buổi trước khi vào kiểm tra

Rất mong mọi phụ huynh lưu ý đưa các cháu dự thi đúng giờ.

Sau đây là danh sách , SBD, số phòng kiểm tra.

PHÒNG SỐ

SBD

HỌ TÊN

Ngày sinh

HS trường TH

 
 

1

01

Nguyễn Doãn Hoàng An

06.10.2007

Thị Trấn

 

1

02

Hoàng Nghĩa An

29.10.2007

Thanh Đồng

 

1

03

Phan Thị Hoài An

08.04.2007

Thị Trấn

 

1

04

Lê Thị Thúy An

10.01.2007

Thanh Tường

 

1

05

Nguyễn Như Quỳnh Anh

22.03.2007

Thị Trấn

 

1

06

Phạm Đức Anh

15.10.2007

Thị Trấn

 

1

07

Lương Mai Anh

05.09.2007

Thị Trấn

 

1

08

Nguyễn Phương Anh

04.09.2007

Thị Trấn

 

1

09

Lê Thị Ngọc Anh

08.11.2007

Thị Trấn

 

1

10

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

15.06.2007

Thị Trấn

 

1

11

Nguyễn Thị Ngọc Anh

24.04.2007

Thị Trấn

 

1

12

Nguyễn Mai Anh

15.04.2007

Thị Trấn

 

1

13

Lê Trần Minh Anh

24.01.2007

Thị Trấn

 

1

14

Nguyễn Thị Vân Anh

29.07.2007

Thị Trấn

 

1

15

Lê Trần Kiều Anh

19.07.2007

Thanh Ngọc

 

1

16

Nguyễn Quang Anh

15.01.2007

Thị Trấn

 

1

17

Trần Thị Phương Anh

06.01.2007

Thị Trấn

 

1

18

Lê Việt Anh

15.02.2007

Nghi Trung

 

1

19

Lê Đức Anh

15.02.2007

Nghi Trung

 

1

20

Lê Đức Anh

08.02.2007

Thanh Thịnh

 

1

21

Trần Văn Tài Anh

15.11.2007

Thanh Văn

 

1

22

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

30.07.2007

Hưng Đông

 

1

23

Nguyễn Văn Bách

15.08.2007

Thị Trấn

 

1

24

Nguyễn Hoàng Bách

02.11.2007

Thị Trấn

 

2

25

Nguyễn Đình Bảo

28.02.2007

Thanh Thịnh

 

2

26

Nguyễn Xuân Bảo

04.06.2007

Thanh Ngọc

 

2

27

Lê Đình Quốc Bảo

09.04.2007

Thị Trấn

 

2

28

Võ Gia Bảo

29.09.2007

Thanh Đồng

 

2

29

Trần Nguyễn Quốc Bảo

04.11.2007

Thị Trấn

 

2

30

Nguyễn Thái Bảo

20.01.2007

Thị Trấn

 

2

31

Ngô Gia Bảo

18.12.2007

Đồng Văn

 

2

32

Trịnh Quốc Báu

12.10.2007

Thị Trấn

 

2

33

Nguyễn Hữu Bắc

22.08.2007

Thị Trấn

 

2

34

Lê Hồng Canh

16.09.2007

Thị Trấn

 

2

35

Nguyễn Thị Diệu Châu

28.08.2007

Thanh Lĩnh

 

2

36

Phạm Thị Mai Chi

01.08.2007

Đồng Văn

 

2

37

Lê Phương Khánh Chi

23.03.2007

Thị Trấn

 

2

38

Lê Trung Cường

31.07.2007

Thị Trấn

 

2

39

Trần Quốc Việt Danh

09.11.2007

Thị Trấn

 

2

40

Vương Diệu Diệu

08.01.2007

Thị Trấn

 

2

41

Đậu Khắc Tấn Dũng

26.01.2007

Thị Trấn

 

2

42

Trần Đình Khánh Duy

22.05.2007

Đồng Văn

 

2

43

Nguyễn Thị Khánh Dương

13.12.2007

Thanh Mai

 

2

44

Nguyễn Thị Thùy Dương

19.02.2007

Đồng Văn

 

2

45

Lê Tùng Dương

06.05.2007

Thị Trấn

 

2

46

Nguyễn Trần Thùy Dương

05.11.2007

Thanh Hương

 

2

47

Đinh Xuân Dương

10.03.2007

Thị Trấn

 

2

48

Nguyễn Thị Linh Đan

20.02.2007

Thanh Lĩnh

 

3

49

Hoàng Quốc Đạt

18.01.2007

Thị Trấn

 

3

50

Trần Tử Đoàn

28.01.2007

Thanh Đồng

 

3

51

Nguyễn Văn Đồng

29.12.2007

Thanh Lĩnh

 

3

52

Trần Anh Đức

01.10.2007

Thanh Lĩnh

 

3

53

Nguyễn Minh Đức

01.12.2007

Thị Trấn

 

3

54

Tô Văn Đức

11.02.2007

Thanh Hương

 

3

55

Hà Thảo Hương Giang

05.10.2007

Thị Trấn

 

3

56

Nguyễn Thị Trà Giang

21.08.2007

Thị Trấn

 

3

57

Lê Việt Hà

02.01.2007

Thị Trấn

 

3

58

Vũ Đức Minh Hà

03.02.2007

Thanh Ngọc

 

3

59

Trần Thị Ngọc Hà

17.09.2007

Thị Trấn

 

3

60

Trịnh Phương Hà

09.05.2007

Thị Trấn

 

3

61

Nhữ Nguyễn Minh Hải

06.01.2007

Thị Trấn

 

3

62

Lê Hoàng Hải

27.09.2007

Thị Trấn

 

3

63

Nguyễn Thị Phong Hảo

15.08.2007

Thị Trấn

 

3

64

Dương Phan Bảo Hằng

25.03.2007

Thị Trấn

 

3

65

Nguyễn Quang Hiếu

22.08.2007

Thị Trấn

 

3

66

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

24.10.2007

Thị Trấn

 

3

67

Nguyễn Thế Hiếu

17.04.2007

Thanh Tường

 

3

68

Trần Châu Mai Hoa

19.05.2007

Thanh Thịnh

 

3

69

Nguyễn Phương Hóa

13.08.2007

Thanh Tường

 

3

70

Thái Doãn Hoàn

17.01.2007

Thị Trấn

 

3

71

Nguyễn Văn Hoàng

08.12.2007

Thanh An

 

3

72

Lê Văn Hoàng

24.03.2007

Thanh Tường

 

4

73

Lê Đình Hoàng

25.04.2007

Hạnh Lâm

 

4

74

Nguyễn Huy Hoàng

12.10.2007

Thị Trấn

 

4

75

Nguyễn Thanh Hùng

30.06.2007

Thị Trấn

 

4

76

Nguyễn Trọng Đức Huy

02.01.2007

Thị Trấn

 

4

77

Nguyễn Đình Huy

17.05.2007

Thanh Đồng

 

4

78

Hồ Công Huy

07.02.2007

Thanh Mai

 

4

79

Nguyễn Lê Khánh Huyền

03.08.2007

Thị Trấn

 

4

80

Nguyễn Thị Huyền

14.07.2007

Thanh Ngọc

 

4

81

Nguyễn Khánh Huyền

18.01.2007

Thị Trấn

 

4

82

Lê Thị Minh Huyền

02.06.2007

Thanh Hưng

 

4

83

Trần Tuấn Hưng

28.04.2007

Đồng Văn

 

4

84

Nguyễn Trọng Hưng

27.03.2007

Thị Trấn

 

4

85

Ngũ Tuấn Hưng

10.12.2007

Thị Trấn

 

4

86

Thái Doãn Khải

17.01.2007

Thị Trấn

 

4

87

Bùi Công Khanh

05.05.2007

Thanh Lĩnh

 

4

88

Nguyễn Duy Khánh

04.11.2007

Thị Trấn

 

4

89

Nguyễn Văn Đại Khoa

09.06.2007

Thị Trấn

 

4

90

Nguyễn Trung Kiên

19.08.2007

Thị Trấn

 

4

91

Nguyễn Cao Trung Kiên

12.03.2007

Thanh Đồng

 

4

92

Nguyễn Gia Kỳ

25.02.2007

Thị Trấn

 

4

93

Nguyễn Thị Lành

01.10.2007

Thị Trấn

 

4

94

Phùng Trần Tùng Lâm

16.04.2007

Thị Trấn

 

4

95

Lê Thị Ngọc Lê

28.09.2007

Thanh Văn

 

4

96

Nguyễn Khánh Linh

02.01.2007

Thị Trấn

 

5

97

Nguyễn Thị Hoàng Linh

06.11.2007

Thị Trấn

 

5

98

Nguyễn Thị Phương Linh

07.07.2007

Thị Trấn

 

5

99

Nguyễn Phương Linh

05.03.2007

Thanh Lĩnh

 

5

100

Nguyễn Thị Mai Linh

30.10.2007

Thanh Lĩnh

 

5

101

Nguyễn Thị Ngọc Linh

08.02.2007

Thị Trấn

 

5

102

Phan Thị Thùy Linh

06.08.2007

Thị Trấn

 

5

103

đinh Thị Diệu Linh

05.03.2007

Thanh Lĩnh

 

5

104

Hoàng Thùy Linh

05.02.2007

Bến Thủy

 

5

105

Lê Thị Bảo Linh

18.03.2007

Thanh Lĩnh

 

5

106

Trần Mai Linh

15.08.2007

Thị Trấn

 

5

107

Phan Thị Bích Loan

26.03.2007

Thanh Hưng

 

5

108

Nguyễn Thị Kiều Loan

18.01.2007

Thanh Thịnh

 

5

109

Nguyễn Thị Hải Lý

26.02.2007

Thanh Lĩnh

 

5

110

Nguyễn Thanh Mai

12.09.2007

Thị Trấn

 

5

111

Nguyễn Mạnh

03.06.2007

Thanh Đồng

 

5

112

Nguyễn Quang Mạnh

19.11.2007

Thanh Tường

 

5

113

Nguyễn Văn Nhật Minh

18.03.2007

Thị Trấn

 

5

114

Nguyễn Quang Minh

28.01.2007

Thị Trấn

 

5

115

Phạm Thị Ngọc Minh

01.02.2007

Thị Trấn

 

5

116

Nguyễn Ngọc Minh

21.10.2007

Thị Trấn

 

5

117

Lê Công Minh

03.02.2007

Thị Trấn

 

5

118

Trần Phương Bảo My

12.07.2007

Thị Trấn

 

5

119

Nguyễn Hà My

18.12.2007

Thị Trấn

 

5

120

Đặng Thị An Na

24.08.2007

Thị Trấn

 

6

121

Nguyễn Thị Lê Na

11.09.2007

Thị Trấn

 

6

122

Nguyễn Ngọc A Na

05.11.2007

Thanh Lĩnh

 

6

123

Nguyễn Trần Cảnh Nam

23.07.2007

Thị Trấn

 

6

124

Nguyễn Chí Nam

22.07.2007

Thanh Đồng

 

6

125

Đinh Hoài Nam

29.11.2007

Thanh Lĩnh

 

6

126

Trần Linh Nga

01.05.2007

Thị Trấn

 

6

127

Nguyễn Trần Bảo Ngân

20.10.2007

Thị Trấn

 

6

128

Võ Bá Nghĩa

01.06.2007

Thị Trấn

 

6

129

Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc

19.01.2007

Thị Trấn

 

6

130

Nguyễn Trần Bảo Ngọc

22.09.2007

Thanh Hưng

 

6

131

Trần Quang Ngọc

14.01.2007

Thị Trấn

 

6

132

Lê Bảo Ngọc

07.12.2007

Thị Trấn

 

6

133

Trần Hoàng Nguyên

08.02.2007

Thị Trấn

 

6

134

Phạm Tài Nguyên

19.01.2007

Thị Trấn

 

6

135

Ngũ Hoàng Nguyên

26.07.2007

Thị Trấn

 

6

136

Trần Công Nguyên

07.03.2007

Thị Trấn

 

6

137

Nguyễn Hạnh Nguyên

25.05.2007

Thanh Đồng

 

6

138

Trần Thiện Nhân

04.10.2007

Thị Trấn

 

6

139

Nguyễn Thị Long Nhi

17.10.2007

Thanh Đồng

 

6

140

Lê Phan Thảo Như

30.03.2007

Thị Trấn

 

6

141

Nguyễn Thị Tú Oanh

20.02.2007

Thanh Lĩnh

 

6

142

Nguyễn Mạnh Phú

07.05.2007

Thị Trấn

 

6

143

Lê Hữu Thiên Phúc

15.09.2007

Thị Trấn

 

6

144

Võ Hồng Phúc

23.10.2007

Thị Trấn

 

7

145

Thái Linh Phương

28.01.2007

Thanh Đồng

 

7

146

Lưu Nhật Quang

22.10.2007

Thị Trấn

 

7

147

Trịnh Bảo Quang

18.10.2007

Thị Trấn

 

7

148

Phan Nguyễn Bảo Quang

26.03.2007

Thị Trấn

 

7

149

Võ Trung Quân

21.11.2007

Thị Trấn

 

7

150

Nguyễn Minh Quân

19.02.2007

Thanh An

 

7

151

Nguyễn Cao Anh Quân

01.08.2007

Thanh Đồng

 

7

152

Võ Minh Quân

09.03.2007

Thị Trấn

 

7

153

Nguyễn Như Quỳnh

12.05.2007

Thanh Hương

 

7

154

Trần Thị Như Quỳnh

25.03.2007

Thanh An

 

7

155

Trần Thị Như Quỳnh

20.11.2007

Thị Trấn

 

7

156

Lê Như Quỳnh

03.01.2007

Thị Trấn

 

7

157

Lê Anh Sang

11.11.2007

Thanh Hưng

 

7

158

Nguyễn Doãn Sang

25.04.2007

Thanh Đồng

 

7

159

Nguyễn Quang Sáng

13.02.2007

Thanh Tường

 

7

160

Nguyễn Sỹ Sơn

30.09.2007

Thị Trấn

 

7

161

Đặng Hữu Tài

06.05.2007

Thị Trấn

 

7

162

Lê Mạc Đăng Tao

15.03.2007

Đồng Văn

 

7

163

Lê Minh Thái

23.05.2007

Thị Trấn

 

7

164

Trần Hà Thanh

19.11.2007

Thị Trấn

 

7

165

Lê Cảnh Thành

01.01.2007

Đồng Văn

 

7

166

Nguyễn Lâm Thành

13.07.2007

Thị Trấn

 

7

167

Phan Đăng Thành

20.09.2007

Thanh Hưng

 

7

168

Nguyễn Hữu Thành

01.04.2007

Thanh Hưng

 

8

169

Lê Nguyên Thảo

01.01.2007

Thị Trấn

 

8

170

Trần Thị Thanh Thảo

10.03.2007

Thị Trấn

 

8

171

Lê Thị Minh Thảo

20.07.2007

Thanh Tường

 

8

172

Nguyễn Hữu Đức Thắng

13.03.2007

Thị Trấn

 

8

173

Lê Xuân Thịnh

02.09.2007

Thị Trấn

 

8

174

Nguyễn Thị Ái Thơ

16.04.2007

Thanh Ngọc

 

8

175

Cao Thị Thùy

07.03.2007

Thanh Giang

 

8

176

Nguyễn Thị Thu Thủy

17.07.2007

Thị Trấn

 

8

177

Nguyễn Ngọc Anh Thư

03.07.2007

Thị Trấn

 

8

178

Nguyễn Thị Anh Thư

02.01.2007

Thị Trấn

 

8

179

Bùi Hà Thư

11.01.2007

Thanh Lĩnh

 

8

180

Nguyễn Thị Phương Trà

08.01.2007

Thị Trấn

 

8

181

Đặng Huyền Trang

13.09.2007

Thị Trấn

 

8

182

Nguyễn Thị Huyền Trang

29.11.2007

Thị Trấn

 

8

183

Lê Thị Quỳnh Trang

11.02.2007

Thanh Hưng

 

8

184

Lê Quỳnh Trang

25.11.2007

Thị Trấn

 

8

185

Võ Thùy Trang

29.11.2007

Thanh Ngọc

 

8

186

Lê Huyền Trang

03.02.2007

Thị Trấn

 

8

187

Trần Huyền Trang

30.08.2007

Thị Trấn

 

8

188

Nguyễn Hà Trang

30.04.2007

Thanh Lĩnh

 

8

189

Nguyễn Lê Anh Trang

10.09.2007

Thị Trấn

 

8

190

Nguyến Lê Ánh Trang

10.09.2007

Thị Trấn

 

8

191

Lê Thị Quỳnh Trang

12.02.2007

Thị Trấn

 

9

192

Hoàng Uyên Trang

03.02.2007

Thị Trấn

 

9

193

Nguyễn Thị Ngọc Trang

11.12.2007

Thị Trấn

 

9

194

Trần Thị Quỳnh Trang

09.01.2007

Thị Trấn

 

9

195

Nguyễn Thị Thùy Trang

16.01.2007

Thị Trấn

 

9

196

Trần Huyền Trang

22.11.2007

Thị Trấn

 

9

197

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

29.10.2007

Thị Trấn

 

9

198

Nguyễn Thị Bảo Trâm

14.01.2007

Thị Trấn

 

9

199

Nguyễn Quỳnh Trâm

30.03.2007

Thị Trấn

 

9

200

Trần Minh Trí

07.03.2007

Đồng Văn

 

9

201

Trần Quốc Trọng

22.09.2007

Thanh Hương

 

9

202

Nguyễn Cảnh Trường

05.09.2007

Thị Trấn

 

9

203

Trần Tử Trường

22.01.2007

Thị Trấn

 

9

204

Trần Văn Tuấn

07.01.2007

Thị Trấn

 

9

205

Nguyễn Thị Tố Uyên

29.01.2007

Thị Trấn

 

9

206

Ngô Thanh Vân

26.06.2007

Đồng Văn

 

9

207

Bùi Thúy Vân

11.02.2007

Thanh Lĩnh

 

9

208

Trịnh Hoàng Việt

07.02.2007

Thị Trấn

 

9

209

Nguyễn Văn Vinh

17.01.2007

Thị Trấn

 

9

210

Đặng Đình Vinh

17.11.2007

Thanh Đồng

 

9

211

Nguyễn Thị Thảo Vinh

18.01.2007

Xuân Tường

 

9

212

Nguyễn Thị Yến Vy

17.06.2007

Thanh Đồng

 

9

213

Nguyễn Trần Phương Vy

26.08.2007

Thị Trấn

 

9

214

Nguyễn Thị Hải Yến

02.12.2007

Thanh Lĩnh

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TÔN QUANG PHIỆT NĂM HỌC 2018-2019

Email In PDF.

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Tôn Quang Phiệt Năm học 2018-2019

 

- Căn cứ quyết định số:1363/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2018 của UBND huyện Thanh Chương về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018-2019.

- Căn cứ công văn số:124/PGD&ĐT ngày10 tháng 5 năm 2018 của phòng GD&ĐT Thanh Chương về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018-2019.

  - Căn cứ vào kế hoạch chỉ tiêu phát triển năm học 2018-2019 của trường đã được

phòng GD&ĐT Thanh Chương sơ duyệt ngày 16/4/2018. Trường THCS Tôn Quang Phiệt thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:

1. Phương thức tuyển sinh:

- Thực hiện phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra năng lực 2 môn Tiếng Việt và Toán.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi đúng quy định, có kết quả học tập đạt mức Hoàn thành trở lên, Năng lực, phẩm chất mức đạt trở lên.

3. Số lượng tuyển sinh:

Số Lớp: 3; Số học sinh : 120

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS Tôn Quang Phiệt.(Có mẫu in sẵn tại văn thư nhà trường)

- Bản chính Học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Bản sao giấy khai sinh ( Mang theo bản gốc để đối chiếu).

5. Thời gian tuyển sinh:

- Nhận đơn và hồ sơ: Từ ngày 25/5/2018 đến hết ngày 5/6/2018 Tại văn phòng trường THCS Tôn Quang Phiệt.

- Tổ chức kiểm tra 2 môn Tiếng Việt, Toán (Thời gian làm bài 60’/môn)  bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng Ngày 8/6/2018.

- Công bố kết quả: ngày 12/6/2018                                                      

          Vậy nhà trường thông báo để phụ huynh,  các em học sinh biết và làm thủ tục hồ sơ dự tuyển đúng thời gian quy định

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Nguyên

KẾ HOẠCH TUẦN 34

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

Đọc thêm...

LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ XÂY DỰNG PHÒNG THỰC HÀNH STEM

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch số: 1878/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Thanh Chương về việc ban hành Kế hoạch triển khai Giáo dục STEM trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện. Trường THCS Tôn Quang Phiệt đã tiến hành tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên và thực hiện chương trình giáo dục Stem cho học sinh đưa nội dung Giáo dục STEM vào giảng dạy trong chương trình ngoại khóa của  trường theo định hướng chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; để các em tiếp cận với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0.

Theo chỉ đạo của UBND huyện, phòng GD&ĐT Thanh Chương trường THCS Tôn Quang Phiệt là 1 trong các trường thi điểm xây dựng phòng thực hành STEM (phòng Lab) với dự trù kinh phí như sau:

Trang bị 20 bộ bàn ghế, bảng, máy chiếu Projector; 05 con Robot, 1 máy in 3D và 1 máy cắt Laset để thực hành Tổng kinh phí khoảng 50 000 000đ. Với điều kiện hiện tại nguồn kinh phí giành cho hoạt động chuyên môn của nhà trường quá ít trong lúc còn phải chi cho các nội dung quan trọng khác của chuyên môn. Để thực hiện thành công việc xây dựng phòng thực hành STEM (phòng Lab), thay mặt lãnh đạo nhà trường  xin được kêu gọi mọi cựu học sinh của trường cũng như các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh… chung tay góp phần tạo điều kiện giúp nhà trường thực hiện tốt việc xây dựng phòng thực hành để các em học sinh của trường THCS Tôn Quang Phiệt được tiếp cận với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0.

Mọi sự ủng hộ xin được gửi vào tài khoản Nguyễn Thị Khánh (Kế toán nhà trường) số tài khoản:  361 520  501 2384    Ngân hàng NN&PTNT huyện Thanh Chương Nghệ An.

 

Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn

 

                   

                                                                  Ngày 20/10/2017

                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                             Nguyễn Thanh Nguyên

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 22 Tháng 10 2017 08:24

Trang 1 trong tổng số 12