You are here:

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 3 (Thực hiện từ 10/4/2017)

Email In PDF.

 

Đọc thêm...

KÊT QUẢ THI HSG KHỐI 9 CẤP TỈNH

Email In PDF.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 25 Tháng 3 2017 18:11 Đọc thêm...

KÊT QUẢ THI KIỂM ĐỊNH MŨI NHỌN KHỐI 8 CẤP HUYỆN CHÍNH THỨC

Email In PDF.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 18:12 Đọc thêm...

KÊT QUẢ THI OLIMPIC TOÁN, VẬT LÝ CẤP HUYỆN

Email In PDF.

 

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH TUẦN 29(Từ ngày 13 tháng 3 năm2017 đến ngày 19 tháng 3 năm 2017 )

Email In PDF.

  TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Đưa học sinh dự thi HSG Tỉnh

- Học thêm- BDĐTK8

Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 12