You are here:

Thông báo nghỉ học kể từ 15h00 ngày 14/9/2017 đến khi kết thúc cơn bão số 10

Email In PDF.

Nhà trường thông báo cho CB,GV,NV học sinh toàn trường biết để đề phòng cơn bão số 10

gây hiệu quả xấu học sinh nghỉ học kể từ 15h00 ngày 14/9/2017 đến khi kết thúc cơn bão số 10

sẻ có thông báo sau

Ban phòng chống bão nhà trường mời các đ/c thành viên túc trực tại trường

KẾ HOẠCH TUẦN 3 ( Từ 11/9- 17/9.2017)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Họp Đảng ủy, liên tịch- hội đồng

- Đại hội các chi bộ   

- Họp phụ huynh

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 10 Tháng 9 2017 08:02 Đọc thêm...

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ I ( Thực hiện từ 28/8/2017)

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 8 2017 20:49 Đọc thêm...

KÊT QUẢ THI HSG KHỐI 9 CẤP TỈNH

Email In PDF.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 25 Tháng 3 2017 18:11 Đọc thêm...

KÊT QUẢ THI KIỂM ĐỊNH MŨI NHỌN KHỐI 8 CẤP HUYỆN CHÍNH THỨC

Email In PDF.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 18:12 Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 12