You are here:

Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của BGD&ĐT

Email In PDF.

Xem tại đây

Văn bản quy định thời gian năm học 2015-2016

Email In PDF.

1. Quyết định 3460 của UBND Tỉnh

2. Quyết định 903 sở GD&ĐT Nghệ An

3. Quyết định 2797 của Bộ Giáo dục

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 01 Tháng 9 2015 17:27

KẾ HOẠCH TUẦN 2 ( từ 31/8 đến 6/9/2015)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Họp hội đồng học tập nhiệm vụ năm học

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Luyện tập đội

- Chuẩn bị và tổ chức tốt khai giảng năm học

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 29 Tháng 8 2015 21:48 Đọc thêm...

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2015-2016( Thực hiện từ 24/8/2015)

Email In PDF.

 

Đọc thêm...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA SÁCH TIẾNG ANH LỚP 6;7 VÀ SÁCH TOÁN SONG NGỮ TIẾNG ANH LỚP 6,7,8,9

Email In PDF.

Nhà trường thông báo với phụ huynh học sinh về việc đăng ký đặt mua

sách Tiếng Anh theo chương trình thí điểm cho học sinh 3 lớp 6 và 2 lớp 7B, 7C

(Theo chỉ đạo của phòng GD Trường THCS Tôn Quang Phiệt năm học 2015-2016

có 5 lớp học Tiếng anh theo chương trình mới gồm 3 lớp 6; và 2 lớp 7)

sách Toán Song ngữ Việt- Anh cho L6;L7;L8;L9.

Nhà trường đề nghị phụ huynh, học sinh xem báng giá các loại để đăng ký

vào sáng thứ 2(24/8/2015). Do công văn phòng mới chuyển về và yêu cầu đăng

ký gấp rất mong phụ huynh lưu ý.

Sau đây bảng giá các loại .

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 19 Tháng 8 2015 21:39 Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 10