You are here:

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG ĐỘT XUẤT

Email In PDF.

Theo đề nghị của phong GD&ĐT, phòng nội vụ

Nhà trường mời tất cả CB, GV, NV  đúng 14h ngày mai 16/8/2014

có mặt tại trường dự họp (Nhất thiết tất cả CB,GV,NV có mặt đầy đủ)

LỊCH HỌP HỘI ĐỒNG

Email In PDF.

Để triển khai các công việc chuẩn bị cho năm học 2014-2015

Nhà trường tổ chức họp hội đồng vào 14h ngày 11 tháng 8 năm 2014

Vậy trường thông báo để tất cả CB,GV,NV  biết và tham dự họp đầy đủ

đúng giờ.

                         HIỆU TRƯỞNG

                     Nguyễn Thanh Nguyên

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 PHÒNG GD&ĐT

Email In PDF.
Đọc thêm...

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HÈ 2014

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 7 2014 20:29 Đọc thêm...

THÔNG BÁO LỊCH KHÁO SÁT TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC 2014-2015

Email In PDF.

Thực hiện hướng dẫn số 129/PGD&ĐT ngày 10/7/2014 của phòngGD&ĐT Thanh Chương

V/v Hướng dẫn triển khai học tiếng Anh theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015

Trường THCS Tôn Quang Phiệt Thông báo với tất cả các em trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2014-2015

có mặt tại trường vào 7h ngày 18/7/2014 để dự thi khảo sát tiếng Anh đề nghị các em tham gia đầy đủ

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thanh Nguyên

Trang 6 trong tổng số 11