You are here:

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HÈ 2014

Email In PDF.

TT

THỨ

NGÀY

THÁNG

9A

9B

9C

8A

8B

8C

7A

7B

7C

6A

6B

6C

1

16

7

T

V

V

A

T

V

T

T

T

 

 

 

2

NĂM

17

7

V

L

A

T

V

T

A

V

V

 

 

 

3

SÁU

18

7

A

H

L

V

T

A

T

T

T

 

 

 

4

BẢY

19

7

L

T

H

T

V

T

V

V

A

 

 

 

5

CN

20

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

HAI

21

7

H

A

T

V

A

V

T

T

V

 

 

 

7

BA

22

7

T

V

V

T

V

T

A

V

V

 

 

 

8

23

7

V

T

A

V

T

A

T

T

A

 

 

 

9

NĂM

24

7

A

L

L

T

V

T

V

V

T

 

 

 

10

SÁU

25

7

L

A

H

V

T

V

T

T

V

 

 

 

11

BẢY

26

7

H

V

T

T

V

T

A

V

T

 

 

 

12

CN

27

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

HAI

28

7

T

H

V

A

T

V

T

T

T

T

T

V

14

BA

29

7

V

T

A

T

V

T

V

V

A

V

V

T

15

30

7

A

V

L

V

T

A

V

T

T

 

 

 

16

NĂM

31

7

L

A

H

T

V

T

A

V

V

 

 

 

17

SÁU

1

8

H

T

T

V

A

V

T

T

V

T

T

V

18

BẢY

2

8

T

A

V

T

A

T

V

A

T

 

 

 

19

CN

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

HAI

4

8

V

T

A

L

V

A

T

T

V

V

V

T

21

BA

5

8

V

A

T

T

L

T

V

A

T

T

T

V

22

6

8

T

V

A

V

L

V

T

T

V

V

V

T

23

NĂM

7

8

A

H

T

A

T

L

V

A

T

 

 

 

24

SÁU

8

8

T

L

V

L

A

V

T

T

V

T

T

V

25

BẢY

9

8

A

V

T

V

L

A

V

A

T

 

 

 

26

CN

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

HAI

11

8

V

T

V

A

T

V

A

V

V

V

V

T

28

BA

12

8

T

V

T

V

V

L

V

V

A

T

T

V

29

13

8

V

T

V

L

T

V

T

A

V

 

 

 

30

NĂM

14

8

T

V

V

A

T

L

V

V

T

V

V

T

31

SÁU

15

8

V

T

T

T

A

T

V

V

A

 

 

 

 

K9: Toán 8; Văn 8; Anh 5; Lý 3; Hóa3

 

 

K8: Toán 10; Văn 9; Anh 5; Lý 3

 

 

K7: Toán 11; Văn 11; Anh 5

 

 

 

K6:

Toán 5; Văn : 5

 

 

 

 

Toán 9ac(Lương) Toán 7c,9b(Trung) Văn 9ab(hằngi) Văn 9c, 8a(Duyên) Anh 9abc(Hưng) Lý 9abc(Sâm) Hóa 9abc(Hoàng)

Toán 8a,7b(Trường) Văn 8bc(ngân) Văn 7ac(Nam) Lý 8abc(Tài)

Toán 8c, 7a(Tỵ) Toán 8b(Tâm) Văn 7b(Thu) Anh 7abc(Hoài), Anh 8abc (Huyền)

Toán 6A(Hà), 6 B,C(Nam); Văn 6A,C( Hải),Văn 6B ( Thu)