You are here:

LỊCH HỌP HỘI ĐỒNG

Email In PDF.

Để triển khai các công việc chuẩn bị cho năm học 2014-2015

Nhà trường tổ chức họp hội đồng vào 14h ngày 11 tháng 8 năm 2014

Vậy trường thông báo để tất cả CB,GV,NV  biết và tham dự họp đầy đủ

đúng giờ.

                         HIỆU TRƯỞNG

                     Nguyễn Thanh Nguyên