You are here:

DANH SÁCH DỰ THI HSG KHỐI 9

Email In PDF.

1.      Lịch thi:

 + Sáng 20/8/2014: Thi các môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học;

+ Chiều 20/8/2014: Thi các môn Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh;

+ Sáng 21/8/2014: Thi Các môn: Vật lý, Địa lý, GDCD.

2. Địa điểm thi: Trường THCS Thị trấn.

3.Danh sách SBD, phòng thi( xem tiếp)

Buổi thi

Phòng thi

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Môn thi

1

1

A02

Trần Tử An

23/03/2000

9C

Toán

1

1

A04

Lê Nguyễn Việt Anh

22/10/2000

9C

Ngữ văn

1

1

A05

Lê Quang Anh

23/05/2000

9C

Toán

1

1

A07

Nguyễn Thị Lan Anh

23/10/2000

9B

Ngữ văn

1

1

A08

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

11/07/2000

9C

Toán

1

1

A11

Trần Thị Phương Anh

28/09/2000

9C

Sinh học

1

1

A12

Nguyễn Hải Âu

27/02/2000

9C

Toán

1

1

A18

Nguyễn Lê Chi

15/11/2000

9C

Toán

1

1

A19

Nguyễn Thị Linh Chi

17/05/2000

9B

Ngữ văn

1

2

A32

Trịnh Linh Đan

02/01/2000

9C

Toán

1

2

A38

Nguyễn Thị Trà Giang

30/10/2000

9A

Toán

1

2

A43

Phan Ngọc Hà

10/2/2000

9B

Sinh học

1

3

A63

Nguyễn Thị Huyền

25/03/2000

9C

Sinh học

1

3

A64

Nguyễn Việt Hưng

03/03/2000

9C

Toán

1

3

A68

Trần Thị Hương

30/01/2000

9B

Toán

1

4

A76

Lê Thùy Linh

20/04/2000

9A

Sinh học

1

4

A77

Nguyễn Khánh Linh

18/09/2000

9C

Toán

1

4

A81

Phạm Thị Huyền Linh

10/02/2000

9C

Ngữ văn

1

4

A82

Trần Quyền Linh

01/01/2000

9B

Sinh học

1

5

A104

Trần Thị Uyển Nhi

10/03/2000

9A

Ngữ văn

1

5

A108

Hoàng Thị Kim Oanh

24/03/2000

9B

Sinh học

1

6

A118

Nguyễn Hồng Quân

14/06/2000

9C

Toán

1

6

A122

Lê Phan Khánh Quỳnh

30/08/2000

9B

Ngữ văn

1

6

A123

Lê Thị Như Quỳnh

24/05/2000

9B

Sinh học

1

6

A125

Nguyễn Thị Quỳnh

9/6/2000

9B

Sinh học

1

6

A131

Trần Thị Tâm

11/07/2000

9A

Ngữ văn

1

6

A132

Phạm Ngọc Thạch

28/12/2000

9C

Toán

1

6

A134

Bùi Thị Thành

24/02/2000

9A

Ngữ văn

1

6

A135

Phan Đình Thành

04/05/2000

9C

Toán

1

7

A138

Nguyễn Thị Thảo

11/8/2000

9B

Ngữ văn

1

7

A143

Nguyễn Thị Thoa

21/02/2000

9A

Ngữ văn

1

7

A149

Nguyễn Thị Thủy

18/03/2000

9A

Ngữ văn

1

7

A152

Hoàng Thị Thương

9/1/2000

9B

Ngữ văn

1

7

A153

Lê Hoài Thương

02/03/2000

9C

Toán

1

8

A159

Đặng Thị Trang

02/02/2000

9C

Toán

1

8

A164

Phạm Huyền Trang

12/10/2000

9C

Toán

1

8

A165

Trần Thị Linh Trang

10/09/2000

9C

Toán

1

8

A169

Lê Quang Trường

04/03/2000

9C

Toán

1

8

A172

Trịnh Việt Tuấn

11/11/2000

9B

Toán

2

1

B03

Trần Thị Phương Anh

28/09/2000

9C

Tiếng Anh

2

1

B04

Nguyễn Lê Chi

15/11/2000

9C

Tiếng Anh

2

1

B08

Lê Thị Thùy Dung

21/09/2000

9C

Tiếng Anh

2

1

B17

Nguyễn Thị Huyền

25/03/2000

9C

Tiếng Anh

2

2

B40

Lê Hoài Thương

02/03/2000

9C

Tiếng Anh

2

2

B45

Phạm Huyền Trang

10/12/2000

9C

Tiếng Anh

2

2

B46

Trần Thị Linh Trang

10/09/2000

9C

Tiếng Anh

2

3

B51

Trần Tử An

23/03/2000

9C

Hóa học

2

3

B53

Lê Quang Anh

23/05/2000

9C

Hóa học

2

3

B55

Nguyễn Như Việt Anh

17/09/2000

9B

Hóa học

2

3

B56

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

11/07/2000

9C

Hóa học

2

3

B59

Phạm Thị Lan Anh

06/04/2000

9C

Hóa học

2

3

B71

Trịnh Linh Đan

02/01/2000

9C

Hóa học

2

4

B75

Nguyễn Thị Trà Giang

30/10/2000

9A

Hóa học

2

4

B78

Nguyễn Thị Hà

28/02/2000

9A

Lịch sử

2

4

B83

Nguyễn Duy Hiệp

29/04/2000

9B

Hóa học

2

4

B93

Lê Thị Khánh Huyền

03/05/2000

9C

Hóa học

2

5

B95

Nguyễn Việt Hưng

03/03/2000

9C

Hóa học

2

5

B97

Trần Thị Hương

30/01/2000

9B

Hóa học

2

6

B128

Trần Thị Tâm

11/07/2000

9A

Lịch sử

2

6

B129

Phạm Ngọc Thạch

28/12/2000

9C

Hóa học

2

6

B131

Bùi Thị Thành

24/02/2000

9A

Lịch sử

2

6

B133

Trần Thu Thảo

15/06/2000

9A

Lịch sử

2

7

B140

Nguyễn Thị Thủy

18/03/2000

9A

Lịch sử

2

7

B150

Nguyễn Minh Tuấn

15/05/2000

9C

Hóa học

3

1

C04

Nguyễn Tuấn Anh

17/05/2000

9C

Vật lí

3

1

C05

Phú Hải Thế Anh

05/03/2000

9C

Vật lí

3

1

C08

Trần Hoàng Tú Anh

10/02/2000

9B

Địa lí

3

1

C14

Nguyễn Hải Âu

27/02/2000

9C

Vật lí

3

2

C26

Nguyễn Quang Đạo

01/09/2000

9C

Vật lí

3

2

C29

Nguyễn Chương Đức

20/11/2000

9A

Vật lí

3

2

C32

Trịnh Nguyễn Lam Giang

01/06/2000

9A

GDCD

3

2

C41

Bùi Thị Thúy Hằng

22/01/2000

9A

GDCD

3

2

C43

Trần Thị Hậu

18/01/2000

9B

GDCD

3

4

C74

Lê Thùy Linh

20/04/2000

9A

Địa lí

3

4

C80

Phạm Thị Huyền Linh

10/02/2000

9C

Vật lí

3

4

C94

Trịnh Thị Tuyết Mai

28/07/2000

9A

GDCD

3

5

C99

Nguyễn Văn Nam

02/09/2000

9B

Vật lí

3

5

C107

Trần Thị Uyển Nhi

10/03/2000

9A

Địa lí

3

5

C111

Hoàng Thị Kim Oanh

24/03/2000

9B

Địa lí

3

5

C116

Nguyễn Hồng Quân

14/06/2000

9C

Vật lí

3

5

C119

Nguyễn Văn Quyết

07/02/2000

9A

Vật lí

3

6

C123

Vũ Thị Ngọc Quỳnh

27/03/2000

9C

Vật lí

3

6

C129

Bùi Thị Thành

24/02/2000

9A

GDCD

3

6

C130

Phan Đình Thành

04/05/2000

9C

Vật lí

3

6

C131

Nguyễn Thị Thảo

11/08/2000

9B

Địa lí

3

6

C135

Trần Thu Thảo

15/06/2000

9A

GDCD

3

6

C139

Trần Quốc Thắng

26/10/2000

9C

Vật lí

3

6

C140

Nguyễn Chí Thịnh

20/10/2000

9B

Vật lí

3

6

C141

Nguyễn Thị Thoa

21/02/2000

9A

GDCD

3

6

C142

Trịnh Văn Thoại

15/01/2000

9C

Vật lí

3

7

C147

Nguyễn Thị Thủy

18/03/2000

9A

GDCD

3

7

C164

Phan Đình Vinh

04-05-2000

9C

Vật lí