You are here:

KẾT QUẢ THI VÒNG 3 CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI TỈNH

Email In PDF.

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Điểm Cả 3 vòng

Thứ

Kết quả

1

Phan Thị Như Quỳnh

9C

 Địa lý

79

2

Đội tuyển

2

Trần Văn Bắc

9A

 Địa lý

72.55

6

Đội tuyển

3

Phạm Thị Bảo An

9B

Hóa học

103

1

Đội tuyển

4

Lê Văn Vinh

9A

Hóa học

94.1

2

Đội tuyển

5

Lê Nữ Hoài Nguyên

9C

Hóa học

79.7

5

Đội tuyển

6

Nguyễn Thị Thảo

9B

Hóa học

79.5

6

Đội tuyển

7

Lê Văn Công

9A

Hóa học

76.1

7

Đội tuyển

8

Nguyễn Lê Bảo

9B

Hóa học

74.2

8

Đội tuyển

9

Nguyễn Hữu Hùng

9A

Hóa học

71

9

 

10

Nguyễn Thị Thùy Linh

9B

Hóa học

63.7

10

 

11

Trần Khánh Huyền

9C

Hóa học

51.1

12

 

12

Hồ Trọng Phương

9A

Lịch sử

73.4

10

 

13

Phan Thị Hằng

9C

Ngữ Văn

92.5

2

Đội tuyển

14

Lê Thị Quỳnh Nga

9B

Ngữ Văn

69

15

 

15

Nguyễn Thị Hà Phương

9B

Sinh học

87

5

Đội tuyển

16

Trần Võ Quân

9A

Sinh học

81.875

7

Đội tuyển

17

Trần Hồng Quân

9B

Tiếng Anh

88.3

1

Đội tuyển

18

Nguyễn Cảnh Phước

9C

Tiếng Anh

85

2

Đội tuyển

19

Nguyễn Lê Hiểu Mai

9C

Tiếng Anh

83.3

3

Đội tuyển

20

Nguyễn Thị Khánh Huyền

9C

Tiếng Anh

82.1

4

Đội tuyển

21

Võ Văn Bảo Phúc

9B

Tiếng Anh

79.9

6

Đội tuyển

22

Nguyễn Thúy Quỳnh

9C

Tiếng Anh

78.7

7

Đội tuyển

23

Nguyễn Thanh Huyền

9C

Tiếng Anh

71.8

10

 

24

Nguyễn Tùng Dương

9B

Toán

92.75

1

Đội tuyển

25

Trần Thị Hạnh Nguyên

9B

Toán

85

2

Đội tuyển

26

Trần Võ Khôi Nguyên

9C

Toán

79.5

3

Đội tuyển

27

Nguyễn Thu Phương

9B

Toán

79

4

Đội tuyển

28

Phan Hoàng Khuông

9C

Toán

72.25

5

Đội tuyển

29

Nguyễn Bảo Dung

9C

Toán

71.75

6

Đội tuyển

30

Nguyễn Duy Đạt

9C

Toán

67.25

8

Đội tuyển

31

Trấn Quốc Ánh

9C

Toán

65

9

 

32

Bành Hồng Quân

9B

Toán

60.5

10

 

33

Nguyễn Quế Trường

9B

Toán

56.5

12

 

34

Lê Thị Mai Chi

9C

Toán

51.25

15

 

35

Nguyễn Trọng Khánh Duy

9A

Vật lý

107.1

1

Đội tuyển

36

Nguyễn Xuân Hiếu

9C

Vật lý

96.4

2

Đội tuyển

37

Trịnh Văn Dương

9B

Vật lý

93.1

3

Đội tuyển

38

Nguyễn Thị Phương Thùy

9C

Vật lý

92.8

4

Đội tuyển

39

Nguyễn Thị Phương Uyên

9C

Vật lý

88.2

6

Đội tuyển

40

Nguyễn Thị Ái Hằng

9C

Vật lý

87

8

Đội tuyển

41

Lê Hồng Sáng

9B

Vật lý

82

10

 

42

Nguyễn Thùy Dương

9B

Vật lý

79.5

13

 

43

Nguyễn Ánh Dương

9C

Vật lý

75.2

14

 

44

Hồ Xuân Mạnh

9A

Vật lý

69.5

15