You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 26 (Từ 25/2/- 3/3/2019)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Họp Hội đồng; Sinh hoạt tổ 

 - Học thêm ; BDĐTK8

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (25/2/2019)

 

Dạy học 

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Thứ 3  (26/2/2019)

 

Dạy học

Tập huấn tự đánh giá  PGD

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Hội nghị Quy hoạch  Huyện ủy

Thứ 4  (27/2/2019)

 

Dạy học

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Thứ 5  (28/2/2019)

 

Dạy học

Họp Hội đồng

Sinh hoạt tổ – BDĐT Tỉnh

Thứ 6  (1/3/2019)

 

Dạy học

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Thứ 7  (2/3/2019)

 

Dạy học

 

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Chủ nhật(3/3/2019)

 

BDĐTK8