You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 31(Từ ngày 1 tháng 4 năm2019 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019 )

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

- Họp hội đồng- Sinh hoạt tổ

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (1/4/2019)

 

       Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (2/4/2019)

 

      Dạy học

 

Học thêm

Thứ 4  (3/4/2019)

 

Dạy học

Học thêm

 

Thứ 5  (4/4/2019)

 

Dạy học

Học thêm

 

Thứ 6  (5/4/2019)

 

Dạy học

Họp Hội đồng- Sinh hoạt tổ

Thứ 7            (6/4/2019)

 

Dạy học

 

Chủ nhật

(7/4/2019)