You are here:

Lịch công tác tuần

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH TUẦN 34(Từ 22/4 đến 28/4/2019) Nguyễn Thanh Nguyên 181
2 KẾ HOẠCH TUẦN 32(Từ ngày 8 tháng 4 năm2019 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 82
3 KẾ HOẠCH TUẦN 31(Từ ngày 1 tháng 4 năm2019 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 67
4 KẾ HOẠCH TUẦN 29(Từ ngày 18 tháng 3 năm2019 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 136
5 KẾ HOẠCH TUẦN 28(Từ ngày 11 tháng 3 năm2019 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 109
6 KẾ HOẠCH TUẦN 27(Từ ngày 4 tháng 3 năm2019 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 76
7 KẾ HOẠCH TUẦN 26 (Từ 25/2/- 3/3/2019) Nguyễn Thanh Nguyên 82
8 KẾ HOẠCH TUẦN 25 (Từ 18/2 đến 24/2/2019) Nguyễn Thanh Nguyên 83
9 KẾ HOẠCH TUẦN 18 (Từ 24/12 đến 30/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 162
10 KẾ HOẠCH TUẦN 17( Từ 17 đến 23/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 131
11 KẾ HOẠCH TUẦN 16(Từ 10/12 đến 16/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 127
12 KẾ HOẠCH TUẦN 15(Từ 3/12 đến 9/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 119
13 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ 26/11- 2/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 134
14 KẾ HOẠCH TUẦN 13(Từ 19/11 đến 25/11) Nguyễn Thanh Nguyên 168
15 KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 12/11 đến 18/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 143
16 KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 5/11 đến 11/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 155
17 KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Từ 29/10 đến 4/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 150
18 KẾ HOẠCH TUẦN 9 (Từ 22/10 đến 28/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 152
19 KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ 15/10 đến 21/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 139
20 KẾ HOẠCH TUẦN 7(Từ 8/10 đến 14/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 148

Trang 1 trong tổng số 8