You are here:

Các hoạt động CM khác

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾT QUẢ THI KSCL CUỐI NĂM KHỐI 7;9 Nguyễn Thanh Nguyên 638
2 LỊCH THÁNG 10/2014 Nguyễn Thanh Nguyên 840
3 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 (Thực hiện từ 25/8/2014) Nguyễn Thanh Nguyên 1940
4 KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2014 Nguyễn Thanh Nguyên 881
5 DANH SÁCH, LỊCH THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 VÒNG 2 Nguyễn Thanh Nguyên 1267
6 KẾ HOẠCH THÁNG 9/2013 Nguyễn Thanh Nguyên 1021
7 THÔNG BÁO TUYỂN HỌC SINH LỚP 7,8,9 ĐỦ ĐIÈU KIỆN CHUYỂN VỀ HỌC THCS TÔN QUANG PHIỆT Nguyễn Thanh Nguyên 836
8 KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS TÔN QUANG PHIỆT NĂM HỌC 2013-2014 Nguyễn Thanh Nguyên 1687
9 LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH VÀO THPT Nguyễn Thanh Nguyên 1137
10 LỊCH THI KSCL KHỐI 9 CUỐI NĂM Nguyễn Thanh Nguyên 1220
11 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2013(Từ 6/5-1/6/2013) Nguyễn Thanh Nguyên 766
12 KẾT QUẢ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN KHỐI 6,7,8 Nguyễn Thanh Nguyên 1879
13 LỊCH THI KĐCLMN-QUY ĐỊNH VỚI THÍ SINH Nguyễn Thanh Nguyên 747
14 DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ BÁO DANH KỲ THI KĐCLMN 2013 Nguyễn Thanh Nguyên 1406
15 THÔNG BÁO LỊCH THI THỰC HÀNH & QUY ĐỊNH THI THỰC HÀNH GVDG TỈNH Nguyễn Thanh Nguyên 857
16 THÔNG BÁO LỊCH THI THỰC HÀNH & QUY ĐỊNH THI THỰC HÀNH GVDG TỈNH Nguyễn Thanh Nguyên 1027
17 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THCS THÁNG 12-2012 Nguyễn Thanh Nguyên 798
18 THĂM TẶNG QUÀ GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20-11 Nguyễn Thanh Nguyên 926
19 KẾT QUẢ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2012-2013 Nguyễn Thanh Nguyên 2434
20 Lịch thi Olimpic tiếng Anh trên mạng Internet cấp huyện năm học 2011 - 2012 Nguyễn Thanh Nguyên 964

Trang 1 trong tổng số 2