You are here:

TRƯỜNG THCS TÔN QUANG PHIỆT - THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN - Điện thoại: 038.3823398 - Email: c2tonquangphiet.tc@gmail.com

DANH SÁCH DỰ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN THI TỈNH

Email In PDF.

- Thời gian thi:

+ Sáng 13/01/2015: Thi các môn Ngữ văn; Toán; Sinh học

+ Chiều 13/01/2015: Thi các môn Hóa học; Lịch sử; Tiếng Anh

+ Sáng 14/01/205: Thi các môn Vật lý; Hóa học; GDCD

Danh sách dự thi:

Đọc thêm...

LICH THI IOE, DANH SACH DƯ THI CÂP HUYÊN

Email In PDF.

1. Địa điểm thi :    Tại THCS Tôn Quang Phiệt

 2. Về thời gian thi:

- Thời gian: Ngày 10 và 11/01/2015 

     Khối lớp:               Buổi sáng:                      Buổi chiều:

* Lớp 3; Lớp 8        + Từ 7h đến 7h30:              + Từ 13h đến 13h30:         

* Lớp 4; Lớp 9        + Từ 8h đến 8h30:              + Từ 14h đến 14h30:

* Lớp 5;                   + Từ 9h đến 9h30:              + Từ 15h đến 15h30:

*Lớp 6                     + Từ 10h đến 10h30           + Từ 16h đến 16h30:

*Lớp 7                     + Từ 11h đến 11h30           + Từ 17h đến 17h30      

 - Thí sinh dự thi phải có thẻ học sinh        

- Nếu thí sinh đến muộn sau khi mở mã số thi 05 (năm) phút thì chủ tịch có quyền đình chỉ thi và yêu cầu thư ký lập biên bản (biên bản có đầy đủ chữ ký của giám thị và thí sinh đến muộn).

DANH SÁCH THÍ SINH:

Đọc thêm...

KÊT QUẢ HSG HUYÊN KHÔI 9

Email In PDF.

Kết quả những học sinh đậu HSG huyện khối 9

Những thí sinh có kết quả xếp thứ thuộc Top 10 được quyền đăng ký tham gia dự thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh. Các em làm đơn đăng ký có xác nhận của giáo viên bồi dưỡng nạp thầy Hà trước ngày 9/12/2014

Điểm chuẩn

Địa lý

4.25

GDCD

4.25

Hóa học

4.5

Lịch sử

4

Ngữ Văn

5.75

Sinh học

3.25

Tiếng Anh

4

Toán

3.75

Vật lý

3

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 05 Tháng 12 2014 21:09 Đọc thêm...

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM

Email In PDF.

Kết quả cuộc thi "Em yêu lịc sử Việt Nam" do phòng GD chấm

Đọc thêm...

Công văn Số: 355/PGD& ĐT V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Email In PDF.
Đọc thêm...

Trang 4 trong tổng số 12