You are here:

LỊCH THI KSCL KHỐI 9 CUỐI NĂM

Email In PDF.

Tất cả học sinh dự thi phải có thẻ

Lịc thi cụ thể như sau:

Sáng 16 tháng 5 năm 2013 , 7h học sinh có mặt

- 7h 30 phút: Phát đề môn Ngữ văn

- 7h 35 phút: HS làm bài môn Ngữ văn

- 9h 35 phút thu bài Ngữ văn

Chiều 16 tháng 5 năm 2013 . Học sinh có mặt 14h

- 14h 30 phút: Phát đề môn Anh văn

- 14 35 phút: HS Làm bài môn Anh văn

- 15 35 phút: thu bài Anh văn

Sáng 17 tháng 5 năm 2013, 7h học sinh có mặt

- 7h 30 phút: Phát đề môn Toán

- 7h 35 phút: HS làm bài môn Toán

- 9h 35 phút thu bài Toán