You are here:

KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS TÔN QUANG PHIỆT NĂM HỌC 2013-2014

Email In PDF.

Danh sách những học sinh trúng tuyển

Nhà trường mời các em sáng 22/7/2013 về trường nhận giấy báo nhập học

Tập trung để nghe kế hoạch của trường

TT

Họ và tên

Ngày sinh

HS trường TH

Điểm

Kết quả

Tiếng Việt

Toán

Tổng

1

Nguyễn Thị Thùy Dung

17.04.2002

Thị Trấn

7.75

9.75

17.5

Trúng tuyển

2

Nguyễn Quỳnh Vân

01.01.2002

Thanh Lĩnh

7.75

9.25

17

Trúng tuyển

3

Trần Quốc Việt Quang

29.11.2002

Thị Trấn

6

9.75

15.75

Trúng tuyển

4

Nguyễn Thanh Huyền

13.03.2002

Thanh Đồng

6.5

9

15.5

Trúng tuyển

5

Nguyễn Hữu Lộc

05.02.2002

Thanh Đồng

5.75

9.75

15.5

Trúng tuyển

6

Lê Hiền Lương

15.02.2002

Thị Trấn

7

8.5

15.5

Trúng tuyển

7

Nguyễn Công Hoàng

02.08.2002

Thị Trấn

5.75

8.75

14.5

Trúng tuyển

8

Nguyễn Thị Thùy Linh

09.04.2002

Thanh Long

7.75

6.5

14.25

Trúng tuyển

9

Phan Văn Anh Tuấn

05.04.2002

Thanh Phong

6.75

7.5

14.25

Trúng tuyển

10

Lê Thị Linh Chi

03.09.2002

Thị Trấn

5.5

8.5

14

Trúng tuyển

11

Đậu Đức Hoàng

23.01.2002

Đồng Văn

5.75

8.25

14

Trúng tuyển

12

Lê Thị Hương

19.05.2002

Đồng Văn

6.75

7.25

14

Trúng tuyển

13

Đặng Quang Thành

28.07.2002

Thị Trấn

5.75

8.25

14

Trúng tuyển

14

Nguyễn Sỹ Tuấn Anh

28.06.2002

Thanh Dương

6.25

7.5

13.75

Trúng tuyển

15

Trần Trọng Anh

09.11.2002

Thị Trấn

6

7.75

13.75

Trúng tuyển

16

Nguyễn Doãn Nam Anh

08.06.2002

Thị Trấn

6

7.75

13.75

Trúng tuyển

17

Nguyễn Hải Đăng

20.08.2002

Thanh Lĩnh

5.25

8.5

13.75

Trúng tuyển

18

Trần Thị Hằng

05.12.2002

Thanh Đồng

5.25

8.5

13.75

Trúng tuyển

19

Bùi Việt Khánh

20.09.2002

Thanh Yên

5.5

7.75

13.25

Trúng tuyển

20

Trần Văn Việt

10.01.2002

Thanh Đồng

5.5

7.75

13.25

Trúng tuyển

21

Lê Trung Sao

26.07.2002

Thị Trấn

6.25

6.75

13

Trúng tuyển

22

Lê Võ Thanh Loan

03.11.2002

Thanh Đồng

5

7.75

12.75

Trúng tuyển

23

Phạm Đức Nam

10.09.2002

Thanh Thịnh

6.5

6.25

12.75

Trúng tuyển

24

Nguyễn Ngọc Thùy Uyên

10.09.2002

Thị Trấn

6

6.75

12.75

Trúng tuyển

25

Nguyễn Nhật Hiệp

26.04.2002

Thanh Lâm

5

7.5

12.5

Trúng tuyển

26

Nguyễn Vân Quỳnh

28.04.2002

Thị Trấn

6

6.5

12.5

Trúng tuyển

27

Nguyễn Thị Hồng Nhung

25.05.2002

Thanh Đồng

6.25

6

12.25

Trúng tuyển

28

Trình Minh Thiên

16.01.2002

Thị Trấn

5.75

6.5

12.25

Trúng tuyển

29

Nguyễn Thị Thúy Anh

26.10.2002

Thị Trấn

6

6

12

Trúng tuyển

30

Nguyễn Thế Anh

02.04.2002

Thanh Thịnh

5

7

12

Trúng tuyển

31

Nguyễn Hữu Thắng

21.02.2002

Thanh Đồng

5

7

12

Trúng tuyển

32

Nguyễn Hữu Bách

04.03.2002

Thị Trấn

6.75

5

11.75

Trúng tuyển

33

Trần thị Liên

16.06.2002

Đồng Văn

5.25

6.5

11.75

Trúng tuyển

34

Nguyễn Phan Cẩm Nhung

09.03.2002

Thị Trấn

5.5

6.25

11.75

Trúng tuyển

35

Nguyễn Hồng Sơn

24.07.2002

Thị Trấn

5

6.75

11.75

Trúng tuyển

36

Nguyễn Thị Thanh Hiền

01.09.2002

Thanh Đồng

5

6.5

11.5

Trúng tuyển

37

Nguyễn Thị Huyền

10.03.2002

Thanh Đồng

5

6.5

11.5

Trúng tuyển

38

Nguyễn Thị Phương Liên

13.10.2002

Đồng Văn

6.25

5.25

11.5

Trúng tuyển

39

Nguyễn Anh Minh

29.05.2002

Thanh Mỹ 1

7

4.5

11.5

Trúng tuyển

40

Võ Bá Phúc

18.05.2002

Đồng Văn

5.25

6.25

11.5

Trúng tuyển

41

Lê Trường Sơn

18.10.2002

Thanh Tường

5

6.5

11.5

Trúng tuyển

42

Trần Thị Thu

21.09.2002

Đồng Văn

5

6.5

11.5

Trúng tuyển

43

Nguyễn Hữu Ý

27.12.2002

Thanh Thủy

4.75

6.75

11.5

Trúng tuyển

44

Nguyễn Hữu Bách

25.06.2002

Thị Trấn

4.5

6.75

11.25

Trúng tuyển

45

Trần Võ Bình

04.06.2002

Thanh Đồng

5.5

5.75

11.25

Trúng tuyển

46

Hoàng Mạnh  Cường

26.07.2002

Thị Trấn

5

6.25

11.25

Trúng tuyển

47

Lê Thị Mai Hương

05.11.2002

Thị Trấn

5.75

5.5

11.25

Trúng tuyển

48

Đỗ Thị Linh

08.09.2002

Thanh Đồng

5

6.25

11.25

Trúng tuyển

49

Nguyễn Thanh Tú

12.12.2002

Thanh Tiên

6

5.25

11.25

Trúng tuyển

50

Phan Tuấn Đạt

03.05.2002

Thanh Hưng

4.75

6.25

11

Trúng tuyển

51

Nguyễn Khâm Anh Đức

26.09.2002

Thị Trấn

5.25

5.75

11

Trúng tuyển

52

Nguyễn Thị Hà Duyên

05.09.2002

Thanh Văn

5

5.75

10.75

Trúng tuyển

53

Đào Thị Hà Như

16.08.2002

Thị Trấn

5.75

5

10.75

Trúng tuyển

54

Trần Đình Nhật Tân

04.06.2002

Thị Trấn

5

5.75

10.75

Trúng tuyển

55

Nguyễn Doãn Anh Thái

01.07.2002

Xuân Tường

4.75

6

10.75

Trúng tuyển

56

Trần Đình Tuyển

04.05.2002

Đồng Văn

3.5

7.25

10.75

Trúng tuyển

57

Trịnh Tuấn Anh

13.06.2002

Thị Trấn

5.75

4.75

10.5

Trúng tuyển

58

Nguyễn Lê Nam

03.09.2002

Quang Trung - Vinh

5.75

4.75

10.5

Trúng tuyển

59

Trần Văn Quang

05.02.2002

Thị Trấn

3.5

7

10.5

Trúng tuyển

60

Nguyễn Thị Sương

26.03.2002

Thanh Ngọc

5

5.5

10.5

Trúng tuyển

61

Đặng Đức Bách

28.03.2002

Thanh Mỹ 1

5.75

4.5

10.25

Trúng tuyển

62

Trần Thị Giang

21.10.2002

Thanh Đồng

5

5.25

10.25

Trúng tuyển

63

Nguyễn Sỹ Huy Hoàng

10.01.2002

Thị Trấn

4.75

5.5

10.25

Trúng tuyển

64

Nguyễn Thị Khánh Linh

24.07.2002

Thị Trấn

6

4.25

10.25

Trúng tuyển

65

Nguyễn Tiến Mạnh

16.04.2002

Thị Trấn

4.75

5.5

10.25

Trúng tuyển

66

Nguyễn Phương Anh Quân

27.03.2002

Thanh Tường

3

7.25

10.25

Trúng tuyển

67

Nguyễn Thị Trâm Anh

14.12.2002

Thanh Ngọc

6.75

3.25

10

Trúng tuyển

68

Lê Ngọc Khánh Chi

09.07.2002

Thị Trấn

5.75

4.25

10

Trúng tuyển

69

Đậu Thị Thanh Hoa

10.10.2002

Thanh Lĩnh

7

3

10

Trúng tuyển

70

Nguyễn Phú Đức Mạnh

19.10.2002

Thị Trấn

5.5

4.5

10

Trúng tuyển

71

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

12.04.2002

Lê Thị Hồng
Gấm- BMT

6.25

3.75

10

Trúng tuyển

72

Nguyễn Thị Thương

25.05.2002

Thanh Đồng

4.5

5.5

10

Trúng tuyển

73

Trần Thị Linh Chi

13.01.2002

Thanh Đồng

6.25

3.5

9.75

Trúng tuyển

74

Nguyễn Quang Đăng

17.03.2002

Thị Trấn

4.5

5.25

9.75

Trúng tuyển

75

Nguyễn Thị Huyền

22.10.2002

Thanh Đồng

6.25

3.5

9.75

Trúng tuyển

76

Nguyễn Phi Nga

17.09.2002

Thị Trấn

6.5

3.25

9.75

Trúng tuyển

77

Phạm Thị Như Quỳnh

01.10.2002

Thị Trấn

5.75

4

9.75

Trúng tuyển

78

Nguyễn Anh Tú

02.09.2002

Thanh Lĩnh

4.75

5

9.75

Trúng tuyển

79

Lê Thị Yến

08.03.2002

Đồng Văn

5

4.75

9.75

Trúng tuyển

80

Phạm Thị Duyên

10.08.2002

Thị Trấn

5.5

4

9.5

Trúng tuyển

81

Nguyễn Ngọc Hân

09.09.2002

Thị Trấn

7

2.5

9.5

Trúng tuyển

82

Nguyễn Thị Bảo Linh

19.02.2002

Thị Trấn

5.5

4

9.5

Trúng tuyển

83

Nguyễn Huyền Nhung

14.07.2002

Cát Văn

5.5

4

9.5

Trúng tuyển

84

Lê Thị Thảo

01.10.2002

Thị Trấn

4.75

4.75

9.5

Trúng tuyển

85

Nguyễn Thị Hải Yến

27.01.2002

Thanh Ngọc

6.25

3.25

9.5

Trúng tuyển

86

Lê Ngọc Hiếu

26.03.2002

Thị Trấn

4.75

4.5

9.25

Trúng tuyển

87

Lê Bảo Khánh Trang

13.03.2002

Thanh Hưng

7

2.25

9.25

Trúng tuyển

88

Nguyễn Thị Cẩm Vân

27.08.2002

Thanh Văn

5.5

3.75

9.25

Trúng tuyển

89

Nguyễn Thị Hoàng Yến

26.03.2002

Ngọc Sơn

6.25

3

9.25

Trúng tuyển

90

Nguyễn Quỳnh Anh

15.06.2002

Thanh Hưng

5.75

3.25

9

Trúng tuyển

91

Võ Thị Phương Anh

06.08.2002

Thị Trấn

5.5

3.5

9

Trúng tuyển

92

Phan Bá Nguyên Chương

27.08.2002

Thị Trấn

5.25

3.75

9

Trúng tuyển

93

Hoàng Đức Sơn

30.08.2002

Thanh Thủy

4.25

4.75

9

Trúng tuyển

94

Nguyễn Hoài Thương

01.02.2002

Thị Trấn

5

4

9

Trúng tuyển