You are here:

THÔNG BÁO TUYỂN HỌC SINH LỚP 7,8,9 ĐỦ ĐIÈU KIỆN CHUYỂN VỀ HỌC THCS TÔN QUANG PHIỆT

Email In PDF.

Nhà trường thông báo hướng dẫn của phòng GD&ĐT Thanh Chương: Theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của UBND huyện Thanh Chương về tiếp tục củng cố và phát triển Trường THCS Tôn Quang Phiệt đáp ứng yêu cầu trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2011-2015 thì Trường THCS Tôn Quang Phiệt được phép tiếp nhận những học sinh khối 7, 8, 9 có học lực xếp loại Khá trở lên và hạnh kiểm xếp loại Tốt. Vì vậy, đối với những trường THCS có học sinh thuộc diện trên và có kết quả cao trong kỳ kiểm định chất lượng mũi nhọn của năm học trước nếu học sinh và phụ huynh có nhu cầu về học tại Trường THCS Tôn Quang Phiệt thì Phòng GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện để các em được chuyển trường theo nguyện vọng.

Vậy nhà trường thông báo những học sinh nào đủ điều kiện làm đơn để nhà trường xem xét, đề xuất phòng GD tiếp nhận

Đơn gửi về văn thư nhà trường