You are here:

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2013

Email In PDF.

Mời các đ/c CB,Gv,NV, học sinh theo dõi kế hoạch tháng 9 của trường

*Trọng tâm công tác:

- Tổ chức tốt lễ Khai giảng

- Họp hội đồng bồi dưỡng.

- Hội Nghị Đảng bộ , chi đoàn , đại hội chi đội , Liên đội

- Tổ chức hội nghị công chức, viên chức, Công đoàn đầu năm học từ tổ, nhà trường;

- Thi khảo sát chất lượng đầu năm

NGÀY

THỨ

SÁNG

CHIỀU

PHỤ TRÁCH

01

CN

Nghỉ cuối tuần

 

 

02

Hai

Nghỉ Quốc khánh 02/9

 

 

03

Ba

Tập huấn Hướng nghiệp

Tập huấn Hướng nghiệp

Đ/c Nguyên

04

Tập huấn Hướng nghiệp

Tổng duyệt đội hình- vệ sinh trang trí

Đ/c Nguyên

05

Năm

Lễ Khai giảng năm học  2013-2014- Học nội quy

Bồi dưỡng ĐTK9

 

06

Sáu

Dạy học

Họp hội đồng bồi dưỡng

Đ/c Hà

07

Bảy

CB,GV,NV học nghị quyêt

CB,GV,NV học nghị quyêt

 

08

CN

Bồi dưỡng ĐTK9

 

 

09

Hai

Chào cờ- Dạy học

Học thêm

 

10

Ba

Dạy học

Học thêm

 

11

Dạy học

Học thêm

 

12

Năm

Dạy học

Hội nghị Đảng bộ

Đ/c Nguyên-Hùng

13

Sáu

Dạy học

Hội nghị công chức các tổ

Các Đ/c Tổ trưởng

14

Bảy

Dạy học- Đại hội các chi đội

Bồi dưỡng ĐTK9

Đ/c Hùng, Kiên

15

CN

Bồi dưỡng ĐTK9

Bồi dưỡng ĐTK9

 

16

Hai

Chào cờ- Dạy học

Học thêm

 

17

Ba

Dạy học

Bồi dưỡng ĐTK9

 

18

Dạy học

Học thêm

 

19

Năm

Dạy học

Học thêm

 

20

Sáu

Hội nghi công chức - công đoàn

Hội nghi công chức - công đoàn

Đ/c Nguyên-Hoài

21

Bảy

Dạy học

Đại hội liên đội-Chi đoàn

Đ/c Ngọc Hùng-Trường

22

CN

Bồi dưỡng ĐTK9

Bồi dưỡng ĐTK9

 

23

Hai

Thi KS chất lượng đầu năm Khối 9 phòng gd tổ chức

Thi KSCL đầu năm Khối 9

 

24

Ba

Dạy học

Học thêm

 

25

Dạy học

Học thêm

 

26

Năm

Dạy học

Bồi dưỡng

 

27

Sáu

Dạy học

Học thêm

 

28

Bảy

Dạy học

Họp GVCN- Chi hội trưởng

Đ/c Nguyên

29

CN

Hội nghị phụ huynh toàn trường

 

Đ/c Nguyên

30

Hai

Chào cờ- Dạy học

Học thêm