You are here:

DANH SÁCH, LỊCH THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 VÒNG 2

Email In PDF.

LỊCH THI:

+ Sáng 11/12: Thi các môn: Ngữ Văn, Toán, Sinh học;

+ Chiều 11/12: Thi các môn: Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh;

+ Sáng 12/12: Thi các môn: Vật lý, Địa lý, GDCD.

 

- Địa điểm: Trường THCS Thị trấn và Trường TH Thị trấn.

DANH SÁCH PHÒNG THI, SBD

Buổi

Phòng thi

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Môn thi

1

1

K03

Võ Châu Anh

15/05/1999

9B

Sinh học

1

1

K06

Trần Tú Anh

24/08/1999

9C

Sinh học

1

1

K15

Phạm Thị Bảo Châu

12/02/1999

9A

Sinh học

1

2

K43

Phạm Viết Hiệp

25/07/1999

9B

Sinh học

1

2

K46

Nguyễn Huy Hoàng

08/06/1999

9A

Sinh học

1

3

K55

Nguyễn Duy Khánh

11/07/1999

9A

Sinh học

1

3

K61

Nguyễn Thị Hà Linh

26/07/1999

9C

Sinh học

1

4

K87

Nguyễn Thị Hà Phương

05/06/1999

9A

Sinh học

1

4

K89

Nguyễn Thị Thanh Phương

26/07/1999

9C

Sinh học

1

6

K120

Nguyễn Thị Kiều Trang

31/07/1999

9B

Sinh học

1

6

K127

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

31/03/1999

9B

Sinh học

1

6

K134

Lê Ngọc Anh Tuấn

14/05/1999

9B

Sinh học

1

7

T04

Võ Hoàng Anh

28/10/1999

9C

Toán

1

7

T07

Trịnh Trần Quang Anh

05/04/1999

9C

Toán

1

7

T12

Nguyễn Thị Thái Bảo

04/02/1999

9C

Toán

1

7

T14

Trần Minh Nhân Chính

08/01/1999

9C

Toán

1

7

T15

Võ Đình Cường

05/04/1999

9A

Toán

1

8

T27

Trịnh Văn Đức

03/11/1999

9C

Toán

1

8

T30

Lê Ngọc Trường Giang

20/08/1999

9C

Toán

1

8

T31

Nguyễn Hữu Giáo

13/11/1999

9C

Toán

1

8

T38

Nguyễn Đắc Hiền

13/01/1999

9C

Toán

1

8

T39

Nguyễn Thị Thuý Hiền

06/10/1999

9C

Toán

1

9

T53

Nguyễn Thị Khánh Huyền

16/08/1999

9C

Toán

1

9

T64

Nguyễn Lâm Hoài Linh

09/09/1999

9C

Toán

1

9

T65

Phạm Thị Kiều Linh

01/03/1999

9C

Toán

1

9

T70

Trần Thị Thuỳ Linh

21/01/1999

9C

Toán

1

10

T73

Trịnh Thị Hải Lý

22/06/1999

9C

Toán

1

10

T74

Phan Thị Ngọc Mai

25/08/1999

9C

Toán

1

10

T76

Nguyễn Hữu Mậu

09/01/1999

9C

Toán

1

10

T77

Trần Thị Nguyệt Minh

09/09/1999

9C

Toán

1

10

T86

Nguyễn Cẩm Nhung

18/11/1999

9C

Toán

1

10

T87

Bùi Thị Huyền Nhung

22/02/1999

9C

Toán

1

11

T106

Bùi Anh Thi

18/01/1999

9C

Toán

1

11

T108

Lưu Thị Kim Thoa

06/12/1999

9C

Toán

1

11

T113

Trần Thị Hoài Thương

02/01/1999

9C

Toán

1

12

T121

Nguyễn Hà Quỳnh Trang

05/02/1999

9C

Toán

1

12

T131

Lê Ngọc Tuân

16/02/1999

9C

Toán

1

12

T132

Lê Anh Tuấn

14/06/1999

9C

Toán

1

13

V06

Nguyễn Thị Trung Anh

04/09/1999

9A

Ngữ văn

1

13

V17

Thái Thị Kim Chi

04/09/1999

9B

Ngữ văn

1

14

V24

Nguyễn Lâm Đức

23/01/1999

9B

Ngữ văn

1

14

V26

Đoàn Thị Minh Giang

16/05/1999

9A

Ngữ văn

1

14

V32

Nguyễn Thị Việt Hà

15/01/1999

9B

Ngữ văn

1

15

V57

Trần Thị Hương

17/02/1999

9B

Ngữ văn

1

16

V79

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

10/03/1999

9A

Ngữ văn

1

16

V86

Lương Thị Hương Mai

15/01/1999

9A

Ngữ văn

1

16

V91

Trần Võ Thị Mơ

08/01/1999

9C

Ngữ văn

1

17

V104

Thái Thị Phương

08/02/1999

9A

Ngữ văn

1

18

V127

Hoàng Thị Thủy

15/12/1999

9B

Ngữ văn

1

18

V135

Trần Đình Toàn

06/01/1999

9B

Ngữ văn

1

19

V138

Lê Cẩm Trang

29/11/1999

9A

Ngữ văn

1

19

V140

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

10/04/1999

9A

Ngữ văn

1

19

V153

Hoàng Thị Vân

26/03/1999

9B

Ngữ văn

1

19

V159

Nguyễn Thị Yến

26/07/1999

9B

Ngữ văn

2

1

A03

Võ Châu Anh

15/05/1999

9B

Tiếng Anh

2

1

A06

Nguyễn Trọng Anh

25/08/1999

9A

Tiếng Anh

2

1

A13

Thái Thị Kim Chi

04/09/1999

9B

Tiếng Anh

2

1

A20

Đoàn Thị Minh Giang

16/05/1999

9A

Tiếng Anh

2

2

A29

Nguyễn Trần Thuý Hạnh

21/02/1999

9C

Tiếng Anh

2

2

A34

Nguyễn Thị Thuý Hiền

06/10/1999

9C

Tiếng Anh

2

2

A40

Nguyễn Đình Huy Hoàng

10/10/1999

9A

Tiếng Anh

2

2

A41

Nguyễn Huy Hoàng

08/06/1999

9A

Tiếng Anh

2

3

A58

Nguyễn Quang Linh

09/07/1999

9A

Tiếng Anh

2

3

A61

Trần Thị Thuỳ Linh

21/01/1999

9C

Tiếng Anh

2

3

A69

Trần Thị Nguyệt Minh

09/09/1999

9C

Tiếng Anh

2

4

A87

Nguyễn Thị Hà Phương

05/06/1999

9A

Tiếng Anh

2

4

A91

Đậu Thị Nhật Quyên

18/06/1999

9A

Tiếng Anh

2

5

A104

Đinh Thái Thắng

08/07/1999

9B

Tiếng Anh

2

6

A119

Lê Cẩm Trang

29/11/1999

9A

Tiếng Anh

2

6

A121

Nguyễn Thị Kiều Trang

31/07/1999

9B

Tiếng Anh

2

6

A122

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

10/04/1999

9A

Tiếng Anh

2

6

A135

Nguyễn Thị Yến

26/07/1999

9B

Tiếng Anh

2

7

H05

Nguyễn Như Tuấn Anh

15/07/1999

9C

Hóa học

2

8

H35

Lê Ngọc Trường Giang

20/08/1999

9C

Hóa học

2

8

H40

Nguyễn Đắc Hiền

13/01/1999

9C

Hóa học

2

9

H47

Phan Văn Hoàn

08/03/1999

9C

Hóa học

2

9

H48

Nguyễn Đức Mạnh Hoàng

09/06/1999

9C

Hóa học

2

9

H58

Nguyễn Thị Khánh Huyền

16/08/1999

9C

Hóa học

2

10

H70

Nguyễn Lâm Hoài Linh

09/09/1999

9C

Hóa học

2

10

H77

Phan Thị Ngọc Mai

25/08/1999

9C

Hóa học

2

10

H80

Nguyễn Hữu Mậu

09/01/1999

9C

Hóa học

2

10

H81

Lê Phan Nhật Minh

05/09/1999

9C

Hóa học

2

10

H86

Nguyễn Cẩm Nhung

18/11/1999

9C

Hóa học

2

10

H87

Bùi Thị Huyền Nhung

22/02/1999

9C

Hóa học

2

11

H93

Nguyễn Thị Thanh Phương

26/07/1999

9C

Hóa học

2

11

H104

Lê Ngọc Thắng

14/07/1999

9B

Hóa học

2

11

H105

Nguyễn Văn Thiên

28/11/1999

9A

Hóa học

2

12

H113

Trần Huyền Trang

15/06/1999

9C

Hóa học

2

12

H123

Lê Ngọc Tuân

16/02/1999

9C

Hóa học

2

14

S40

Phạm Viết Hiệp

25/07/1999

9B

Lịch Sử

2

15

S53

Phan Quang Hưng

25/12/1999

9B

Lịch Sử

2

16

S74

Lê Thị Mai

20/10/1999

9B

Lịch Sử

2

16

S82

Lê Đình Nam

11/07/1999

9B

Lịch Sử

2

17

S99

Hồ Đình Phi

05/01/1999

9A

Lịch Sử

2

18

S123

Nguyễn Văn Thịnh

06/08/1999

9B

Lịch Sử

2

18

S135

Lê Ngọc Anh Tuấn

14/05/1999

9B

Lịch Sử

2

18

S139

Nguyễn Hoàng Long Vũ

20/08/1999

9B

Lịch Sử

3

1

G06

Thái Nguyễn Minh Châu

18/04/1999

9B

GDCD

3

1

G20

Nguyễn Thị Việt Hà

15/01/1999

9B

GDCD

3

2

G35

Nguyễn Thị Thu Hiền

13/02/1999

9A

GDCD

3

3

G49

Trần Thị Hương

17/02/1999

9B

GDCD

3

3

G51

Nguyễn Hữu Khánh

10/01/1999

9A

GDCD

3

3

G53

Nguyễn Hữu Kỷ

10/02/1999

9B

GDCD

3

3

G65

Nguyễn Thị Mến

01/01/1999

9B

GDCD

3

5

G106

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

08/03/1999

9B

GDCD

3

5

G108

Hoàng Thị Thủy

15/12/1999

9B

GDCD

3

6

G136

Hoàng Thị Vân

26/03/1999

9B

GDCD

3

7

L03

Võ Hoàng Anh

28/10/1999

9C

Vật Lý

3

7

L04

Trịnh Trần Quang Anh

05/04/1999

9C

Vật Lý

3

7

L05

Trần Tiến Anh

06/02/1999

9C

Vật Lý

3

7

L06

Trần Tú Anh

24/08/1999

9C

Vật Lý

3

7

L08

Nguyễn Như Tuấn Anh

15/07/1999

9C

Vật Lý

3

7

L13

Nguyễn Thị Thái Bảo

04/02/1999

9C

Vật Lý

3

7

L18

Trần Minh Nhân Chính

08/01/1999

9C

Vật Lý

3

8

L34

Trịnh Văn Đức

03/11/1999

9C

Vật Lý

3

8

L36

Nguyễn Hữu Giáo

13/11/1999

9C

Vật Lý

3

8

L39

Nguyễn Trần Thuý Hạnh

21/02/1999

9C

Vật Lý

3

9

L45

Phan Văn Hoàn

08/03/1999

9C

Vật Lý

3

9

L59

Phạm Thị Kiều Linh

01/03/1999

9C

Vật Lý

3

9

L63

Trịnh Thị Hải Lý

22/06/1999

9C

Vật Lý

3

10

L79

Hồ Đình Phi

05/01/1999

9A

Vật Lý

3

10

L85

Lâm Mạnh Quang

01/02/1999

9C

Vật Lý

3

11

L98

Đinh Thái Thắng

08/07/1999

9B

Vật Lý

3

11

L100

Bùi Anh Thi

18/01/1999

9C

Vật Lý

3

11

L102

Lưu Thị Kim Thoa

06/12/1999

9C

Vật Lý

3

11

L106

Trần Thị Hoài Thương

02/01/1999

9C

Vật Lý

3

12

L112

Nguyễn Hà Quỳnh Trang

05/02/1999

9C

Vật Lý

3

12

L115

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

31/03/1999

9B

Vật Lý

3

12

L123

Lê Anh Tuấn

14/06/1999

9C

Vật Lý

3

13

D18

Nguyễn Thị Thùy Dương

06/01/1999

9A

Địa lý

3

16

D70

Nguyễn Văn Lực

06/04/1999

9A

Địa lý

3

16

D71

Lương Thị Hương Mai

15/01/1999

9A

Địa lý

3

16

D72

Nguyễn Thị Mai

27/09/1999

9A

Địa lý

3

16

D76

Lưu Thị Na

05/01/1999

9B

Địa lý

3

17

D108

Đặng Anh Thơ

13/02/1999

9A

Địa lý