You are here:

KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2014

Email In PDF.

*Trọng tâm công tác:

- Hoàn thành sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2013-2014.

- Bồi dưỡng đội tuyển Học sinh giỏi K9 dự thi cấp tỉnh.

- Thi giáo viên dạy giỏi huyện đợt 2.

- Thi tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện.

- Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

 

 

NGÀY

THỨ

SÁNG

CHIỀU

01

Nghỉ tết dương lịch


02

Năm

Thi KSCL kỳ 1 khối 7,8

Thi KSCL kỳ 1 khối 7,8

03

Sáu

Thi KSCL kỳ 1 khối 6, 9

Thi KSCL kỳ 1 khối 6, 9

04

Bảy

Dạy học

BD HSG tỉnh

05

CN06

Hai

Dạy học

Học thêm - BDĐT Tỉnh

07

Ba

Dạy học

Chấm thi KSCL K9

BDĐT Khối 8- BDĐT Tỉnh

Chấm thi KSCL K9

08

Dạy học

Họp hội đồng

09

Năm

Dạy học

BDĐT Khối 8- BDĐT Tỉnh

10

Sáu

Dạy học- Nhận máy tính thi IOE

Giáo viên hoàn chỉnh điểm mạng

Học thêm - BDĐT Tỉnh

Bố trí thiết bị, phòng thi IOE

11

Bảy

Thi tiếng Anh qua mạng Internet

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện

Thi tiếng Anh qua mạng Internet

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện

12

CN

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện

Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện

13

Hai

Day học

BDĐT Tỉnh

Hoàn thành điểm sổ lớn

14

Ba

Day học- GVCN nạp xếp loại HK

Học thêm - BDĐT Tỉnh

Duyệt sổ điểm các lớp

15

Day học

Học thêm - BDĐT Tỉnh

16

Năm

Day học – in giấy khen

Họp hội đồng thi đua

BDĐT Tỉnh

17

Sáu

Day học

Học thêm - BDĐT Tỉnh

18

Bảy

Day học

BDĐT Khối 8- BDĐT Tỉnh

19

CN

Họp phụ huynh


20

Hai

Sơ Kết kỳ 1- Day học

Học thêm - BDĐT Tỉnh

21

Ba

Day học

Học thêm - BDĐT Tỉnh

22

Day học

Thi thực hành GVDG cấp THCS (đợt 2)

BDĐT Tỉnh

23

Năm

Day học

Thi thực hành GVDG cấp THCS (đợt 2)

BDĐT Tỉnh

24

Sáu

Day học

BDĐT Tỉnh

25

Bảy

Hội nghi tổng kết tổ- triển khai kỳ 2


26

CN

Nghỉ tết Âm lịch