You are here:

KẾ HOẠCH THÁNG 8

Email In PDF.

NGÀY

THỨ

SÁNG

CHIỀU

PHỤ TRÁCH

01

Sáu

Dạy hè

 

 

02

Bảy

Dạy hè

 

 

03

CN

Nghỉ cuối tuần

 

 

04

Hai

Dạy hè

 

 

05

Ba

Dạy hè

Bồi dưỡng ĐT

 

06

Dạy hè

Bồi dưỡng ĐT

 

07

Năm

Dạy hè

Bồi dưỡng ĐT

 

08

Sáu

Dạy hè

Bồi dưỡng ĐT

 

09

Bảy

Dạy hè

Bồi dưỡng ĐT

 

10

CN

Nghỉ cuối tuần

 

 

11

Hai

Dạy hè

Họp đảng bộ-Họp hội đồng

Đ/c Nguyên

12

Ba

Dạy hè  ( Đ/c Nguyên, Ng Hùng học NQ)

Bồi dưỡng ĐT 9

Đ/c Hà

13

Dạy hè

Bồi dưỡng ĐT

Đ/c Nguyên

14

Năm

Dạy hè

Tập huấn phần mềm PMIS, Open Office(Đ/c Nguyên)

Bồi dưỡng ĐT

Đ/c Hà

15

Sáu

Dạy hè

Tập huấn phần mềm QLNT, Violet, Thiết kế Website trường học.(Đ.c Hà)

Bồi dưỡng ĐT

Đ/c Nguyên

16

Bảy

Kiểm tra tài chính(Tài, Hoài, Hương, Khánh)

Bồi dưỡng ĐT( Bỏ phiếu TN QL)

Đ/c Hoài

17

CN

 

 

 

18

Hai

Tập trung GV,HS lao động, vệ sinh

Dự hội nghị TK&TK nhiệm vụ 2014-2015(Đ.c Nguyên)

Bồi dưỡng ĐT

Đ/c Hà

19

Ba

Bồi dưỡng ĐT(Tập huấn KTNB TH, Tiếp dân Đ.c Nguyên)

Bồi dưỡng ĐT

Đ/c Nguyên

20

Thi chọn đội tuyển HSG lớp 9

Thi chọn đội tuyển HSG lớp 9

 

21

Năm

Học tập nhiệm vụ năm học

Thi chọn đội tuyển HSG lớp 9

Họp phân công chuyên môn, Nhận ấn phẩm, mượn tài liệu sách GK. Họp ban dự thảo quy chế

 

 

22

Sáu

- Chấm thi HSG

- Chấm thi HSG

Đ/c Nguyên

23

Bảy

 

 

 

24

CN

Nghỉ cuối tuần

 

 

25

Hai

Dạy học

 

Đ/c Nguyên

26

Ba

Dạy học (Nhận học bổng ODONGVALE)

 

 

27

Dạy học

 

 

28

Năm

Dạy học

Luyện tập đội

Đ/c Hùng

29

Sáu

Dạy học

Luyện tập đội

Đ/c Hùng

30

Bảy

Dạy học

 

 

31

CN

Nghỉ cuối tuần

 

 

1

Hai

Nghỉ

 

 

2

Ba

Nghỉ Quốc khánh 2-9

 

 

3

Dạy học

Luyện tập đội

Đ/c Hùng

4

Năm

Dạy học

Lao động vệ sinh trang trí