You are here:

LỊCH THÁNG 10/2014

Email In PDF.

*Trọng tâm công tác:

- Tập huấn, triển khai các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ, giáo viên .

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, BDHSG

- Đăng ký thi đua đầu năm học 2014-2015.

- Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiện phụ nữ Việt Nam 20/10.

 

 

NGÀY

THỨ

SÁNG

CHIỀU
PHỤ TRÁCH

01

Dạy học

Học thêm

Đ/c Hà

02

Năm

Dạy học

Họp hội đồng- Chuyên môn triển khai sử dụng SGKĐT..

Đ/c Nguyên

03

Sáu

Dạy học

Học thêm

Đ/c Hà

04

Bảy

Dạy học

BDHSG

Đ/c Nguyên

05

CN

BDHSG

 

 

06

Hai

Dạy học –Tham dự tập huấn GDCD

Học thêm

Đ/c Hà

07

Ba

Dạy học - Tham dự tập huấn GDCD

Sinh hoạt các Chi bộ-CM tổ

Đ/c Nguyên

08

Dạy học- Tập huấn Âm nhạc, Thể dục

Học thêm

Đ/c Hà

09

Năm

Dạy học- Tập huấn Âm nhạc, Thể dục

BDHSG

Đ/c Nguyên

10

Sáu

Dạy học- Tập huấn  Địa

Học thêm

Đ/c Hà

11

Bảy

Dạy học- Tập huấn  Địa

BDHSG

Đ/c Nguyên

12

CN

BDHSG

 

 

13

Hai

Dạy học-Tập huấn Công nghệ,Mỹ thuật

Học thêm

Đ/c Hà

14

Ba

Dạy học-Tập huấn Công nghệ,Mỹ thuật

BDHSG

Đ/c Nguyên

15

Kiểm tra năng lực GVDG cấp trường

Học thêm

Đ/c Nguyên

16

Năm

Dạy học

BDHSG

Đ/c Nguyên

17

Sáu

Dạy học

Học thêm

Đ/c Hà

18

Bảy

Dạy học

BDHSG

Đ/c Nguyên

19

CN

BDHSG

20

Hai

Dạy học

Học thêm

Đ/c Hà

21

Ba

Dạy học

Sinh hoạt cụm chuyên môn

Đ/c Nguyên

22

Dạy học

Học thêm

Đ/c Hà

23

Năm

Dạy học

BDHSG

Đ/c Nguyên

24

Sáu

Dạy học

Học thêm

Đ/c Hà

25

Bảy

Dạy học

BDHSG

Đ/c Nguyên

26

CN

BDHSG

 

 

27

Hai

Dạy học

Học thêm

Đ/c Nguyên

28

Ba

Dạy học

BDHSG

Đ/c Hà

29

Dạy học

Tổ, nhóm triển khai các chuyên đề đã tiếp thu tại Sở, phòng GD

Đ/c Nguyên

30

Năm

Dạy học

BDHSG

Đ/c Hà

31

Sáu

Dạy học

Học thêm

Đ/c Nguyên