You are here:

LICH THI IOE, DANH SACH DƯ THI CÂP HUYÊN

Email In PDF.

1. Địa điểm thi :    Tại THCS Tôn Quang Phiệt

 2. Về thời gian thi:

- Thời gian: Ngày 10 và 11/01/2015 

     Khối lớp:               Buổi sáng:                      Buổi chiều:

* Lớp 3; Lớp 8        + Từ 7h đến 7h30:              + Từ 13h đến 13h30:         

* Lớp 4; Lớp 9        + Từ 8h đến 8h30:              + Từ 14h đến 14h30:

* Lớp 5;                   + Từ 9h đến 9h30:              + Từ 15h đến 15h30:

*Lớp 6                     + Từ 10h đến 10h30           + Từ 16h đến 16h30:

*Lớp 7                     + Từ 11h đến 11h30           + Từ 17h đến 17h30      

 - Thí sinh dự thi phải có thẻ học sinh        

- Nếu thí sinh đến muộn sau khi mở mã số thi 05 (năm) phút thì chủ tịch có quyền đình chỉ thi và yêu cầu thư ký lập biên bản (biên bản có đầy đủ chữ ký của giám thị và thí sinh đến muộn).

DANH SÁCH THÍ SINH:

 

ID

Họ và tên

Tên đăng nhập

Lớp

1210910487

Trần Võ Khôi Nguyên 

khoinguyentd6c

6C

1209549613

Nguyễn Lê Hiểu Mai 

hieumai6c

6C

94230030

Lê Nữ Hoài Nguyên 

hoainguyenh

6C

1211595226

Phan Hoàng Khuông 

khuong1212003

6C

1211830764

Trần Diễm Quỳnh

diemquynhlop6c

6C

1211067035

Lê Thị Mai Chi 

maichiTôn Quang Phiệt4

6C

1211210975

Lê Thị Lương Uyên

luonguyen6B01

6B

1210956713

Đinh Thẩm Dương 

ThamduongIOE

6B

1210843666

Nguyễn Thị Khánh Huyền 

nkhanhhuyen6

6C

1211062565

Nguyễn Thúy Quỳnh

quynh.tl

6C

88526789

Nguyễn Ngọc Chi Mai

chimai.yeuquy

6C

1211151125

Trần Lê Quỳnh Anh

tranlequynhanh23

6C

87266775

Nguyễn Thanh Huyền 

huyenhunglao

6C

1210340896

Nguyễn Cảnh Phước 

hyper

6C

1209636807

Nguyễn Thị Thùy Trang

trangly2003

6B

1211398505

Nguyễn Lê Bảo 

baodv123

6B

1211610065

Bành Hồng Quân

quan6B123

6B

1210140439

Nguyễn Sao Mai 

thaogau123

6C

1210548408

Trần Thị Hạnh Nguyên

hanhnguyennd

6B

1211129340

Lê Thị Minh Duyên 

chuotchuicubep6C

6C

1210660283

Nguyễn Thu Phương

catinhdaytutin

6B

1209574721

Trần Khánh Huyền 

gauhong6c

6C

1210340053

Trần Hồng Quân

qest

6B

1210052268

Nguyễn Xuân Hiếu 

Khohieu0

6C

1209854883

Lê Hiền Lương

luong9c

7A

1209880032

Võ Bá Phúc

vobaphuc

7B

1210035430

Nguyễn Phương Anh Quân

aquan7c

7C

1210261560

Nguyễn Quỳnh Vân

vermouth4869

7B

1210232093

Trình Minh Thiên

minhthien7a1234

7A

1209934857

Đào Thị Hà Như

doremon21

7B

1210724410

Nguyễn Hữu Ý

huuy00

7A

1209872846

Nguyễn Anh Tú

tuboy

7B

1211425982

Phan Tuấn Đạt

daotac999

7C

1210098925

Lê Trung Sao

denhiTôn Quang Phiệt

7C

72181252

Nguyễn Công Hoàng

conghoang3c

7A

1211226528

Nguyễn Thị Phương Liên

lien7bTôn Quang Phiệt5

7B

106786490

Nguyễn Hữu Bách

bact5/2002

7C

1205877176

Nguyễn Thị Huyền

nguyenthihuyen

7B

1211131854

nguyễn ngọc hân

hoangthanhhuyen6

7C

66664541

Phạm Đức Nam

namphme

7B

1210111506

Hoàng Đức Sơn

ducsonvip7a1

7A

1200777342

Ngyuễn Khâm Anh Đức

anhducvippro

7C

1209847677

Nguyễn Thị Thùy Dung

princesspinh1704

7A

1210299046

Lê Thị Mai Hương

cavang11

7B

1210252271

Nguyễn Quang Kháng

qkha7c

7A

1210774375

Nguyễn Thanh Huyền

huyennamngoc3

7C

1210315373

Nguyễn Thị Hồng Nhung

nquangocnghech02

7C

1207996216

Nguyễn Hữu Bách

bachlam6b

7B

1201709681

Lê Thị Linh Chi

linhchi392

7A

1210407889

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

browneyeslove

7B

1210667274

Phan Thị Lộc

absent1235

8B

1211766467

Nguyễn Tuấn Anh

btml2014

8B

1210154160

Nguyễn Thị Khánh Hà

thuychilovely

8C

115833514

Trần Nhật Minh

dinhbuu1

8B

106689123

Nguyễn Thành Vưong

rongcanhdoi123

8A

1210340464

Phan Thị Châu Anh

vuanhamanthanh

8B

1210886988

Thái Doãn Khương

thaidoankhuong

8B

1209972690

Nguyễn Thị Thanh Nguyên

nguyenbaek

8C

1211118472

Nguyễn Hà Xuyên

hxyeuu19on

8C

1210407257

Nguyễn Đình Hưng

jutinbiebom37

8C

1211599899

Nguyễn Thị Vân Anh

vananh0812

8C

1211595969

Võ Hải Hà

vohaiha

8B

106886932

Trần Thị Kim Hoa

kimhoa6c

8C

1211940809

Nguyễn Thị Tuyết Mai

tinhmonanh

8B

1211623480

Nguyễn Thị Phương Thảo

thaobeo2001

8B

1210068500

Võ Trần Khánh Linh

hatcatnhoyeuanh

8C

1209958972

Trần Thị Lê

le8aTôn Quang Phiệt

8A

87065631

Lê Hoài Thương

thuongthuong6A

9C

1210435884

Nguyễn Lê Chi

nguyenlechi

9C

1210253183

Lê Thị Thùy Dung

alicecrytal-248

9C

1210570653

Trần Thị Linh Trang

tranlinhtrang109

9C

69329857

Lê Quang Anh

anhuyen2000

9C

1212108113

Trần Thị Phương Anh

tranphuonganh292

9C

1212146798

Phạm Huyền Trang

pupettt

9C

1210678799

Kha Nhật Long

nhatlongTôn Quang Phiệt

9B

1212150766

Trịnh Linh Đan

tld3112

9C

1210229291

Thái Thị Hà An

ansharpp

9A

1210853927

Nguyễn Duy Anh

vonam97

9B

1211325388

Trần Hoàng Tú Anh

tranhoangtuanh

9B

1210461353

Phan Đình Vinh

dinhvinhTôn Quang Phiệt

9C

1210885320

Phan Đình Thành

phandinhthanh

9C

1211618703

Trịnh Văn Thoại

thoai9C123

9C

87025268

Thái Quốc Anh Thươm

thuomdut

9B