You are here:

KẾT QUẢ CHON ĐỘI TUYỂN HSG DỰ THI TỈNH

Email In PDF.

- Kính Mời: Giáo viên trong hội đồng bồi dưỡng và phụ huynh các em học sinh nằm trong đội tuyển tham dự họp vào.

- 13h30 phút ngày 19 tháng 1 năm 2015

- Địa điểm: Trường THCS Tôn Quang Phiệt.

 Danh sách những học sinh trường Tôn Quang Phiệt dự thi HSG tỉnh(Xem tiếp)

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Điểm

Thứ

1

 

Trịnh Nguyễn Lam Giang

9A

GDCD

14.5

2

2

Trần Thu Thảo

9A

GDCD

13.5

6

3

Phạm Ngọc Thạch

9C

Hóa học

8

5

4

Nguyễn Thị Thủy

9A

Lịch sử

11

8

5

Trần Thị Tâm

9A

Ngữ văn

13.25

7

6

Nguyễn Khánh Linh

9C

Sinh học

6.75

7

7

Trần Thị Linh Trang

9C

Tiếng Anh

6

2

8

Lê Hoài Thương

9C

Tiếng Anh

5.7

3

9

Nguyễn Lê Chi

9C

Tiếng Anh

5.6

5

10

Lê Quang Trường

9C

Toán

6.75

7

11

Nguyễn Tuấn Anh

9C

Vật lý

8.25

1

12

Nguyễn Văn Quyết

9A

Vật lý

8.25

2

13

Trịnh Văn Thoại

9C

Vật lý

8.25

3

14

Phú Hải Thế Anh

9C

Vật lý

8

4

15

Phan Đình Thành

9C

Vật lý

8

5

16

Phạm Thị Huyền Linh

9C

Vật lý

7.75

6

17

Nguyễn Hồng Quân

9C

Vật lý

7.25

7