You are here:

KẾT QUẢ THI IOE CẤP HUYỆN

Email In PDF.

Mời các em xem kết quả thi IOE cấp huyện

Trần Võ Khôi Nguyên

6C

1330

Đ

Phan Hoàng Khuông

6C

1330

Đ

Lê Nữ Hoài Nguyên

6C

1270

Đ

Đinh Thẩm Dương

6B

1260

Đ

Trần Hồng Quân

6B

1250

Đ

Nguyễn Cảnh Phước

6C

1240

Đ

Nguyễn Thúy Quỳnh

6C

1220

Đ

Nguyễn Lê Hiểu Mai

6C

1200

Đ

Lê Thị Lương Uyên

6B

1200

Đ

Trần Diễm Quỳnh

6C

1200

Đ

Nguyễn Thu Phương

6B

1180

Đ

Nguyễn Lê Bảo

6B

1180

Đ

Nguyễn Thị Khánh Huyền

6C

1100

Đ

Nguyễn Thanh Huyền

6C

1090

Đ

Lê Thị Mai Chi

6C

1080

Đ

Trần Khánh Huyền

6C

1070

Đ

Nguyễn Sao Mai

6C

1070

Đ

Lê Thị Minh Duyên

6C

1030

Đ

Nguyễn Thị Thùy Trang

6B

1020

Đ

Nguyễn Ngọc Chi Mai

6C

1000

Đ

Trần Thị Hạnh Nguyên

6B

980

Đ

Bành Hồng Quân

6B

980

Đ

Trần Lê Quỳnh Anh

6C

880

H

Nguyễn Xuân Hiếu 

6C

0

Chưa qua V20

Lê Trung Sao

7C

960

Đ

Đào Thị Hà Như

7B

940

Đ

Nguyễn Quỳnh Vân

7B

920

Đ

Nguyễn Công Hoàng

7A

850

Đ

Nguyễn Hữu Bách

7C

850

Đ

Nguyễn Thị Thùy Dung

7A

850

Đ

Phan Tuấn Đạt

7C

820

Đ

Nguyễn Hữu Bách

7B

770

Đ

Nguyễn Thanh Huyền

7C

750

Đ

Lê Hiền Lương

7A

720

Đ

Nguyễn Quang Kháng

7A

720

Đ

Nguyễn Hữu Ý

7A

710

Đ

Nguyễn Anh Tú

7B

680

Đ

Nguyễn Phương Anh Quân

7C

680

Đ

Trình Minh Thiên

7A

680

Đ

Nguyễn Ngọc Hân

7C

670

Đ

Lê Thị Linh Chi

7A

660

Đ

Ngyuễn Khâm Anh Đức

7C

650

Đ

Nguyễn Thị Phương Liên

7B

610

H

Hoàng Đức Sơn

7A

580

H

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

7B

570

H

Võ Bá Phúc

7B

560

H

Phạm Đức Nam

7B

520

H

Lê Thị Mai Hương

7B

510

H

Nguyễn Thị Hồng Nhung

7C

510

H

Nguyễn Thị Huyền

7B

0

Chưa qua V20

Phan Thị Lộc

8B

1300

Đ

Nguyễn Thị Khánh Hà

8C

1250

Đ

Phan Thị Châu Anh

8B

1230

Đ

Nguyễn Thành Vưong

8A

1120

Đ

Trần Nhật Minh

8B

1120

Đ

Nguyễn Tuấn Anh

8B

1110

Đ

Võ Trần Khánh Linh

8C

1020

Đ

Nguyễn Thị Thanh Nguyên

8C

1000

Đ

Nguyễn Thị Phương Thảo

8B

970

Đ

Thái Doãn Khương

8B

890

Đ

Nguyễn Hà Xuyên

8C

870

H

nguyễn thị vân anh

8C

820

H

Trần Thị Kim Hoa

8C

770

H

Trần Thị Lê

8A

750

H

Nguyễn Đình Hưng

8C

740

H

Võ Hải Hà

8B

0

Vắng

Nguyễn Thị Tuyết Mai

8B

0

Tự thoát máy

Lê Hoài Thương

9C

1430

Đ

Nguyễn Lê Chi

9C

1390

Đ

Trần Thị Linh Trang

9C

1390

Đ

Lê Thị Thùy Dung

9C

1290

Đ

Lê Quang Anh

9C

1110

Đ

Trần Thị Phương Anh

9C

1070

Đ

Phạm Huyền Trang

9C

910

H

Thái Quốc Anh Thươm

9B

900

H

Trịnh Văn Thoại

9C

820

H

Kha Nhật Long

9B

760

H

Trịnh Linh Đan

9C

740

H

Thái Thị Hà An

9A

650

H

Nguyễn Duy Anh

9B

640

H

Phan Đình Vinh

9C

610

H

Phan Đình Thành

9C

0

Vắng

Trần Hoàng Tú Anh

9B

0

Vắng