You are here:

Giáo viên - CNV

Email In PDF.

Nguyễn Ngọc Hùng

Năm sinh: 1978

TPT - GV Thể dục

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Năm sinh: 1982

GV Sinh học

Nguyễn Quốc Trung

Năm sinh: 1984

GV Toán

 

 

 


 

Trần Văn Sâm

Năm sinh: 1978

GV Vật Lý

Nguyễn Văn Tài

Năm sinh: 1982

GV Vật Lý

Nguyễn Quốc Trường

Năm sinh: 1982

GV Toán

Trần Tử Hoàng

Năm sinh: 1985

GV Hóa học

Lê Ngọc Lợi

Năm sinh: 1973

GV Âm nhạc

Đỗ Quang Hưng

Năm sinh: 1979

GV tiếng Anh

Nguyễn Thị Thu

Năm sinh: 1979

GV Văn

Lê Thị Huyền

Năm sinh: 1979

GV Tiếng Anh

Nguyễn Thị Anh Hảo

Năm sinh: 1979

GV Văn

 

 

Nguyễn Thị Lương

Năm sinh: 1968

GV Toán

Lê Ngọc Tỵ

Năm sinh: 1966

GV Toán

 

 

Lương Ngọc Hoàn

Năm sinh: 1970

GV Mỹ Thuật

Nguyễn Ngọc Nam

Năm sinh: 1973

GV Văn

Nguyễn Lê Hoài

Năm sinh: 1973

GV Tiếng Anh

 

 

Phạm Thị Thu Hằng

Năm sinh: 1978

GV Văn

Nguyễn Thị Tú Duyên

Năm sinh: 1970

GV Văn - Tổ trưởng tổ XH

Nguyễn Thị Thanh Hải

Năm sinh: 1979

GV Văn

Nguyễn Thị Xuân Hương

Năm sinh: 1968

GV Địa lý

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Năm sinh: 1972

GV Lịch Sử

Thái Thị Hồng Sáu

Năm sinh: 1985

GV GDCD

Nguyễn Sỹ Lân

Năm sinh: 1980

GV Lịch Sử

Phan Trung Kiên

Năm sinh: 1981

GV Thể dục

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Năm sinh: 1982

GV Toán


 

Nguyễn Thị Lương

Năm sinh: 1981

CB Thư viện

Trần Thị Hà Phương

Năm sinh: 1982

CB Văn thư

ẢNH

Nguyễn Thị Hồng

Năm sinh:

CB Thiết bị