You are here:

Ban giám hiệu

Email In PDF.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nguyên

Ngày sinh: 10-10-1962

Chức vụ: Bí thư Đảng bộ - Hiệu Trưởng

Trình độ CM: Đại học sư phạm Toán

Tin học: Trình độ B

Điện thoại: 0 983 523 581 .Gphone 3 8 959 388

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Chí Hà

Ngày sinh: 1971

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Trình độ CM: Đại học Toán

Tin học: Trình độ B

Điện thoại: 0975.971.693

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.