You are here:

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016

Email In PDF.

 

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

Phan Thị Lộc

9B

1930

Giải Nhất

Trần Huyền My

9A

1840

Giải Nhất

Nguyễn Thị Yến Nhi

9A

1790

Giải Nhì

Nguyễn Thị Khánh Hà

9C

1650

Giải Ba

Nguyễn Hà Xuyên

9C

1500

Giải Khuyến khích

Phan Thị Châu Anh

9B

1360

Giải Khuyến khích

Nguyễn Thành Vương

9A

1310

Giải Khuyến khích

Nguyễn Công Hoàng

8A

1670

Giải Nhì

Lê Trung Sao

8C

1660

Giải Nhì

Nguyễn Quỳnh Vân

8B

1630

Giải Ba

Nguyễn Hữu Bách

8C

1580

Giải Ba

Lê Hiền Lương

8A

1580

Giải Ba

Nguyễn Thanh Huyền

8C

1520

Giải Ba

Đào Thị Hà Như

8B

1500

Giải Khuyến khích

Võ Bá Phúc

8B

1470

Giải Khuyến khích

Nguyễn Hữu Bách

8B

1470

Giải Khuyến khích

Phan Tuấn Đạt

8C

1470

Giải Khuyến khích

Tạ Quang Trường

8C

1470

Giải Khuyến khích

Nguyễn Thị Hoài An

8C

1460

Giải Khuyến khích

Phan Văn Anh Tuấn

8C

1430

Giải Khuyến khích

Lê Võ Thanh Loan

8C

1390

Giải Khuyến khích

Nguyễn Vân Quỳnh

8C

1370

Giải Khuyến khích

Nguyễn Khâm Anh Đức

8C

1340

Giải Khuyến khích

Lê Nữ Hoài Nguyên

7C

1820

Giải Nhất

Võ Văn Bảo Phúc

7B

1820

Giải Nhất

Trần Võ Khôi Nguyên

7C

1780

Giải Nhì

Nguyễn Thanh Huyền

7C

1780

Giải Nhì

Nguyễn Lê Hiểu Mai

7C

1770

Giải Nhì

Nguyễn Cảnh Phước

7C

1770

Giải Nhì

Trần Hồng Quân

7B

1770

Giải Nhì

Lê Thị Minh Duyên

7C

1720

Giải Nhì

Nguyễn Thị Khánh Huyền

7C

1720

Giải Nhì

Đinh Thẩm Dương

7B

1710

Giải Nhì

Nguyễn Thúy Quỳnh

7C

1710

Giải Nhì

Phan Hoàng Khuông

7C

1700

Giải Nhì

Lê Thị Mai Chi

7C

1690

Giải Nhì

Lê Thị Lương Uyên

7B

1660

Giải Nhì

Trần Quốc Ánh

7C

1660

Giải Nhì

Nguyễn Sao Mai

7C

1630

Giải Ba

Trần Diễm Quỳnh

7C

1590

Giải Ba

Bành Hồng Quân

7B

1550

Giải Ba

Nguyễn Cảnh Huy

7B

1550

Giải Ba

Nguyễn Thu Phương

7B

1650

Giải Ba

Nguyễn Lê Bảo

7B

1530

Giải Ba

Nguyễn Xuân Hoàng

7B

1520

Giải Ba

Nguyễn Thị Thùy Trang

7B

1520

Giải Ba

Nguyễn Doãn Thế Việt

7B

1500

Giải Khuyến khích

Nguyễn Quế Trường

7B

1500

Giải Khuyến khích

Trần Thị Thùy Dương

7C

1430

Giải Khuyến khích

Nguyễn Thị Minh Châu

7C

1380

Giải Khuyến khích

Võ Hà Lam

6C

1850

Giải Nhất

Trần Nguyễn Tuấn Bách

6C

1720

Giải Nhì

Nguyễn Trọng Sang

6B

1630

Giải Ba

Nguyễn Hoài Nam

6B

1510

Giải Khuyến khích

Dương Thị Khánh Huyền

6B

1470

Giải Khuyến khích

Nguyễn Tiến Nhật Duy

6C

1420

Giải Khuyến khích

Nguyễn Trần Yến Nhi

6C

1340

Giải Khuyến khích