You are here:

Thi IOE cấp huyện tại cụm Đại Đồng 2

Email In PDF.

Sáng nay 11/2/2012 tại trường THCS Tôn Quang Phiệt cụm Đại Đồng 2 tổ chức thi IOE cấp huyện cho 154 học sinh của

các trường Tiểu học Thị trấn, Đồng Văn, Thanh Ngọc, THCS Tôn Quang Phiệt, THCS Đồng Văn, THCS Thị Trấn

THCS Thanh Ngọc ( Trong đó khối tiểu học có 30 em ,khối THCS có 124 em tham gia). Do việc chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc khá tốt nên kỳ thi diễn ra tốt sau đây là 1 số hình ảnh tại cuộc thi:

Lắp đặt thiết bị

Phần thi của thí sinh