You are here:

KÊT QUẢ THI KIỂM ĐỊNH MŨI NHỌN KHỐI 8 CẤP HUYỆN CHÍNH THỨC

Email In PDF.

 

HỌ TÊN

LỚP

MÔN

ĐIỂM

ĐIỂM

ĐẬU(HỎNG)

Phan Thị Như Quỳnh

8C

Địa lý

7.4

3

Đ

Ngô Duy Hoàng Long

8C

Địa lý

5.25

39

Đ

Lang Đức Hiếu

8A

Địa lý

4.6

62

Đ

Trần Văn Bắc

8A

Địa lý

3.25

114

H

Lê Văn Trung Nguyên

8A

Địa lý

1.6

147

H

Trịnh Thị Hương

8B

GDCD

7.5

5

Đ

Nguyễn Thị Hoài Thương

8B

GDCD

7.25

8

Đ

Phan Thị Nhàn

8B

GDCD

7

11

Đ

Lê Văn Công

8A

Hóa học

8.5

2

Đ

Trần Khánh Huyền

8C

Hóa học

8.3

3

Đ

Lê Văn Vinh

8A

Hóa học

8.2

4

Đ

Nguyễn Hữu Hùng

8A

Hóa học

8.1

5

Đ

Nguyễn Doãn Thế Việt

8B

Hóa học

8.1

5

Đ

Lê Nữ Hoài Nguyên

8C

Hóa học

8

7

Đ

Võ Mai Phương

8B

Hóa học

7.95

9

Đ

Nguyễn Lê Bảo

8B

Hóa học

7.5

10

Đ

Nguyễn Khâm Lâm

8A

Hóa học

7.5

10

Đ

Nguyễn Thị Thảo

8B

Hóa học

7.5

10

Đ

Nguyễn Thị Thùy Linh

8B

Hóa học

7.4

13

Đ

Lê Đình Khánh

8C

Hóa học

7.3

16

Đ

Ngô Trí Quân

8A

Hóa học

7

18

Đ

Nguyễn Thị Minh Châu

8C

Hóa học

6.6

21

Đ

Lê Thị Minh Duyên

8C

Hóa học

6

24

Đ

Nguyễn Sao Mai

8C

Hóa học

6

24

Đ

Lê Công Đạt

8C

Hóa học

5.8

31

Đ

Nguyễn Cao Minh Hằng

8A

Hóa học

4.5

58

Đ

Lê Đình Đạt

8B

Lịch sử

4.75

68

Đ

Nguyễn Đình Đức

8A

Lịch sử

3.5

104

H

Hồ Trọng Phương

8A

Lịch sử

3

114

H

Nguyễn Vũ Quốc

8A

Lịch sử

2.25

132

H

Mai Quang Thắng

8A

Lịch sử

1.5

143

H

Lê Văn Đạt

8A

Ngữ Văn

7.75

1

Đ

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

8A

Ngữ Văn

7.75

1

Đ

Phan Thị Hằng

8C

Ngữ Văn

7.5

4

Đ

Trịnh Thị Hảo

8A

Ngữ Văn

7.25

8

Đ

Lê Anh Đức

8B

Ngữ Văn

7

15

Đ

Nguyễn Thị Thanh Thảo

8B

Ngữ Văn

7

15

Đ

Trần Đình Hưng Đạt

8B

Ngữ Văn

6.5

32

Đ

Trần Thanh Nhàn

8A

Ngữ Văn

6.5

32

Đ

Nguyễn Thị Hoài Trang

8A

Ngữ Văn

6.5

32

Đ

Nguyễn Nhật Hoàng

8A

Ngữ Văn

5.5

94

H

Trần Thị Phương Hằng

8A

Sinh học

6.5

3

Đ

Nguyễn Thị Hà Phương

8B

Sinh học

6

9

Đ

Trần Võ Quân

8A

Sinh học

6

9

Đ

Lê Thị Quỳnh Nga

8B

Sinh học

5

28

Đ

Nguyễn Thị Kim Ngọc

8B

Sinh học

4.5

48

Đ

Lương Quốc Đạt

8C

Sinh học

4

63

Đ

Nguyễn Tiến Điệp

8A

Sinh học

4

63

Đ

Nguyễn Thị Hà Phương

8C

Sinh học

4

63

Đ

Phan Khánh Ly

8A

Sinh học

3

100

H

Võ Hà Lam

7C

Tiếng Anh

7.4

1

Đ

Nguyễn Lê Hiểu Mai

8C

Tiếng Anh

7.2

2

Đ

Võ Văn Bảo Phúc

8B

Tiếng Anh

7.2

2

Đ

Trần Hồng Quân

8B

Tiếng Anh

7.2

2

Đ

Nguyễn Cảnh Phước

8C

Tiếng Anh

6.6

6

Đ

Nguyễn Thúy Quỳnh

8C

Tiếng Anh

6.2

7

Đ

Đinh Thẩm Dương

8B

Tiếng Anh

5.8

9

Đ

Nguyễn Thị Khánh Huyền

8C

Tiếng Anh

5.8

9

Đ

Lê Anh Vũ

8C

Tiếng Anh

5.7

11

Đ

Nguyễn Thanh Huyền

8C

Tiếng Anh

5.4

13

Đ

Trần Lê Quỳnh Anh

8C

Tiếng Anh

4.8

24

Đ

Nguyễn Xuân Hoàng

8B

Tiếng Anh

3.9

35

Đ

Nguyễn Cảnh Huy

8B

Tiếng Anh

3.6

43

Đ

Nguyễn Phú Hà Phương

8C

Tiếng Anh

3.5

45

Đ

Trần Diễm Quỳnh

8C

Tiếng Anh

3.5

45

Đ

Hoàng Minh Phương

8B

Tiếng Anh

3.2

54

Đ

Nguyễn Thị Thùy Trang

8B

Tiếng Anh

2.1

102

H

Nguyễn Tùng Dương

8B

Toán

10

1

Đ

Trần Võ Khôi Nguyên

8C

Toán

10

1

Đ

Nguyễn Thu Phương

8B

Toán

10

1

Đ

Phạm Thị Bảo An

8B

Toán

9.75

4

Đ

Lê Ngọc Anh Dũng

8B

Toán

9.75

4

Đ

Nguyễn Quế Trường

8B

Toán

9.75

4

Đ

Lê Ngọc Thảo Vân

8B

Toán

9.75

4

Đ

Trần Quốc Ánh

8C

Toán

9.5

8

Đ

Nguyễn Bảo Dung

8C

Toán

9.5

8

Đ

Nguyễn Duy Đạt

8C

Toán

9

10

Đ

Trần Thị Hạnh Nguyên

8B

Toán

9

10

Đ

Lê Thị Lương Uyên

8B

Toán

9

10

Đ

Phan Hoàng Khuông

8C

Toán

8

18

Đ

Lê Thị Mai Chi

8C

Toán

7.5

24

Đ

Bành Hồng Quân

8B

Toán

7.25

28

Đ

Võ Thị Trang

8A

Toán

7

33

Đ

Nguyễn Thị Lanh

8A

Toán

3.25

115

H

Nguyễn Thị Phương Thùy

8C

Vật lý

9.75

1

Đ

Nguyễn Thị Ái Hằng

8C

Vật lý

9.5

2

Đ

Lê Hồng Sáng

8B

Vật lý

9.5

2

Đ

Nguyễn Xuân Hiếu

8C

Vật lý

9.25

4

Đ

Nguyễn Trọng Khánh Duy

8A

Vật lý

9

5

Đ

Nguyễn Thị Phương Uyên

8C

Vật lý

9

5

Đ

Lê Hoàng Hoài An

8A

Vật lý

8.5

7

Đ

Hồ Xuân Mạnh

8A

Vật lý

8.5

7

Đ

Nguyễn Lâm Tiến

8C

Vật lý

8.5

7

Đ

Trần Thị Thùy Dương

8C

Vật lý

7.75

12

Đ

Nguyễn Ánh Dương

8C

Vật lý

7.5

15

Đ

Trịnh Văn Dương

8B

Vật lý

7.5

15

Đ

Nguyễn Thành Đạt

8B

Vật lý

6.75

25

Đ

Nguyễn Thùy Dương

8B

Vật lý

6.5

26

Đ

Trần Duy Cường

8B

Vật lý

6

35

Đ

Nguyễn Trọng Đức Anh

8B

Vật lý

5

53

Đ

Trịnh Thị Minh Anh

8A

Vật lý

4.75

62

Đ

Nguyễn Quỳnh Anh

8C

Vật lý

6

35

Đ

Trần Phạm Nhật Duy

8A

Vật lý

4.5

66

Đ