You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 7( Từ 9/10- 15/10/2017)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

-GV Tham gia tập huấn

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (9/10/2017)

Chào cờ Dạy học

Gv tập huấn Văn, Lý, Hóa

Hoc thêm

Thứ 3  (10/10/2017)

Dạy học

Gv tập huấn Văn, Lý, Hóa

BDHSGK9

 

Thứ 4  (11/10/2017)

Dạy học

Gv tập huấn Sinh, Sử, Toán

Hoc thêm

Thứ 5  (12/10/2017)

Dạy học

Gv tập huấn Sinh, Sử, Toán

Hoc thêm

Thứ 6  (13/10/2017)

Dạy học

Gv tập huấn GD, Địa, Anh

Hoc thêm

 

Thứ 7  (14/10/2017)

Dạy học

Gv tập huấn GD, Địa, Anh

BDHSGK9

Chủ nhật

(15/10/2017)