You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 17( từ 18-24/12/2017)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

- BDDTK8

 - Tham gia HKPĐ huyện

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (18/12/2017)

Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (19/12/2017)

Dạy học

Học thêm

Thứ 4  (20/12/2017)

Dạy học – Thi GVDG huyện

Học thêm

Thứ 5  (21/12/2017)

Dạy học – Thi GVDG huyện

BDHSG K8

Thứ 6  (22/12/2017)

Dạy học

Học thêm

Thứ 7  (23/12/2017)

Tham gia HKPĐ huyện

Tham gia HKPĐ huyện

Chủ nhật

(24/12/2017)

Tham gia HKPĐ huyện