You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 24(Từ 5/2 -11/2/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- BDĐT Đội tuyển tỉnh

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (5/2/2018)

Dạy học 

Học thêm- BDĐT  Tỉnh

Thứ 3  (6/2/2018)

Dạy học

Học thêm -BDĐT  Tỉnh

Thứ 4  (7/2/2018)

Dạy học

Học thêm- BDĐT  Tỉnh

Thứ 5  (8/2/2018)

Dạy học

Học thêm- BDĐT  Tỉnh

Thứ 6  (9/2/2018)

Dạy học

Học thêm- BDĐT  Tỉnh

Thứ 7  (10/2/2018)

Dạy học

BDĐT Tỉnh

Chủ nhật(11/2/2018)