You are here:

KÉ HOẠCH TUẦN 29(Từ 19/3-25/3/2018)

Email In PDF.

 TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

- Bồi dưỡng các ĐT Khối 8, Đội tuyển tin học trẻ

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (19/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (20/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm- BDĐT K8

Thứ 4  (21/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (22/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 6  (23/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 7 

(24/3/2018)

 

Dạy học

BDĐT K8

Chủ nhật

(25/3/2017)