You are here:

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH KHỐI 9

Email In PDF.

HỌ VÀ TÊN

MÔN

ĐIỂM

kq

Giải

phạm

thị bảo

An

Hoá

18.13

D

Nhất

nguyễn

Bảo

Hoá

15.13

D

Ba

văn

Công

Hoá

16.63

D

Nhì

nữ hoài

Nguyên

Hoá

14.5

 

 

nguyễn

thị

Thảo

Hoá

16.25

D

Ba

văn

Vinh

Hoá

17.88

D

Nhì

nguyễn

thị khánh

Huyền

 Anh

12.9

 

 

nguyễn

lê hiểu

Mai

Anh

11.7

 

 

văn bảo

Phúc

Anh

14.05

D

KK

nguyễn

cảnh

Phước

Anh

13.9

D

KK

trần

hồng

Quân

Anh

14.55

D

Ba

nguyễn

thúy

Quỳnh

Anh

11.8

 

 

nguyễn

bảo

Dung

Toán

14.5

D

Nhì

nguyễn

tùng

Dương

Toán

12.5

D

Ba

nguyễn

duy

Đạt

Toán

16.13

D

Nhì

phan

hoàng

Khuông

Toán

8

 

 

trần

Thị hạnh

Nguyên

Toán

8.63

 

 

trần

võ khôi

Nguyên

Toán

10.5

 

 

nguyễn

thu

Phương

Toán

12.5

D

Ba

phan

Thị

Hằng

Ngữ văn

11.5

 

 

nguyễn

Thị hà

Phương

Sinh

16

D

Ba

trần

Quân

Sinh

16

D

Ba

nguyễn

trọng khánh

Duy

14.75

D

KK

tr?nh

văn

Dương

15.5

D

Ba

nguyễn

Thị ái

Hằng

15

D

KK

nguyễn

xuân

Hi?u

18.63

D

Nhì

nguyễn

Thị phương

Thùy

15.88

D

Ba

nguyễn

Thị phương

Uyên

14.5

D

KK

trần

văn

Bắc

Địa

11.75

 

 

phan

Thị như

Quỳnh

Địa

11