You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 30

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm 

-Bồi dưỡng khối 8

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (26/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm 

Thứ 3  (27/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm-BDK8

Thứ 4  (28/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (29/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 6  (30/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 7  (19

31/3/2018)

 

Dạy học

Học thêm-BDK8

Chủ nhật

(1/4/2018)

 

BDK8