You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 34

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (23/4/2018)

 

       Dạy học

Học thêm

 

Thứ 3  (24/4/2018)

 

      Dạy học

 

Học thêm

Thứ 4  (25/4/2018)

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

Thứ 5  (26/4/2018)

 

       Dạy học

Học thêm

Thứ 6  (27/4/2018)

 

       Dạy học

Học thêm

Thứ 7  (28/4/2018)

 

       Dạy học

 

Chủ nhật

(29/4/2018)