You are here:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TÔN QUANG PHIỆT NĂM HỌC 2018-2019

Email In PDF.

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Tôn Quang Phiệt Năm học 2018-2019

 

- Căn cứ quyết định số:1363/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2018 của UBND huyện Thanh Chương về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018-2019.

- Căn cứ công văn số:124/PGD&ĐT ngày10 tháng 5 năm 2018 của phòng GD&ĐT Thanh Chương về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018-2019.

  - Căn cứ vào kế hoạch chỉ tiêu phát triển năm học 2018-2019 của trường đã được

phòng GD&ĐT Thanh Chương sơ duyệt ngày 16/4/2018. Trường THCS Tôn Quang Phiệt thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019 như sau:

1. Phương thức tuyển sinh:

- Thực hiện phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra năng lực 2 môn Tiếng Việt và Toán.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi đúng quy định, có kết quả học tập đạt mức Hoàn thành trở lên, Năng lực, phẩm chất mức đạt trở lên.

3. Số lượng tuyển sinh:

Số Lớp: 3; Số học sinh : 120

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS Tôn Quang Phiệt.(Có mẫu in sẵn tại văn thư nhà trường)

- Bản chính Học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Bản sao giấy khai sinh ( Mang theo bản gốc để đối chiếu).

5. Thời gian tuyển sinh:

- Nhận đơn và hồ sơ: Từ ngày 25/5/2018 đến hết ngày 5/6/2018 Tại văn phòng trường THCS Tôn Quang Phiệt.

- Tổ chức kiểm tra 2 môn Tiếng Việt, Toán (Thời gian làm bài 60’/môn)  bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng Ngày 8/6/2018.

- Công bố kết quả: ngày 12/6/2018                                                      

          Vậy nhà trường thông báo để phụ huynh,  các em học sinh biết và làm thủ tục hồ sơ dự tuyển đúng thời gian quy định

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Nguyên