You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 2(Từ 3/9-9/9/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Thực hiện tốt Lễ khai giảng

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Đại hội các chi đội

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (3/09/2018)

Nghỉ bù 2/9

Nghỉ bù 2/9

Thứ 3  (4/09/2018)

Dạy học

Tổng duyệt, vệ sinh Trang trí

Thứ 4  (5/09/2018)

Lễ khai giảng

 

Thứ 5  (6/09/2018)

Dạy học

BDHSG-K9

Thứ 6  (7/09/2018)

Dạy học 

Học thêm

Thứ 7  (8/09/2018)

Dạy học – Đại hội các chi đội

BDHSG- K9

Chủ nhật(9/09/2018)