You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 7(Từ 8/10 đến 14/10/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

 

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (8/10/2018)

Chào cờ Dạy học 

Hoc thêm

Thứ 3  (9/10/2018)

Dạy học

 

BDHSGK9  

Thứ 4  (10/10/2018)

Dạy học

 

Hoc thêm

Thứ 5  (11/10/2018)

Dạy học

 

Hoc thêm

Thứ 6  (12/10/2018)

Dạy học

 

Hoc thêm

 

Thứ 7  (13/10/2018)

Dạy học

 

BDHSGK9

Chủ nhật

(14/10/2018)