You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ 15/10 đến 21/10/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

-GV Tham gia tập huấn các nội dung

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (15/10/2018)

Chào cờ Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (16/10/2018)

Dạy học

BDK9

Thứ 4  (17/10/2018)

Dạy học- Tập huấn ATGT ( Trực tuyến)Tập huấn GV Tiếng Anh THCS

Học thêm

Thứ 5  (18/10/2018)

Dạy học- Tập huấn tư vấn tâm lý cho GV TH;THCS ( Trực tuyến)

Học thêm

Thứ 6  (19/10/2018)

Dạy học- Tập huấn GV Tin học

Học thêm

Thứ 7  (20/10/2018)

Dạy học

BD K9

Chủ nhật(21/10/2018)