You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 9 (Từ 22/10 đến 28/10/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9 

- Thi lý thuyết GVDG cấp trường

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (22/10/2018)

Chào cờ Dạy học

Hoc thêm

Thứ 3  (23/10/2018)

Dạy học

BDHSG K9

Thứ 4  (24/10/2018)

Dạy học

Hoc thêm

Thứ 5  (25/10/2018)

Dạy học

Hoc thêm

Thứ 6  (26/10/2018)

Dạy học

Hoc thêm

Thứ 7  (27/10/2018)

Dạy học 

Thi GVDG cấp trường

Chủ nhật(28/10/2018)

BDHSG: K9