You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Từ 29/10 đến 4/11/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (29/10/2018)

Chào cờ Dạy học

Hoc thêm

Thứ 3  (30/10/2018)

Dạy học

Hoc thêm

Thứ 4  (31/10/2018)

Dạy học

BDHSG K9 

Thứ 5  (1/11/2018)

Dạy học

Hoc thêm

Thứ 6  (2/11/2018)

Dạy học

Hoc thêm

Thứ 7  (3/11/2018)

Dạy học

BDHSG K9 

Chủ nhật(4/11/2018)