You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 12/11 đến 18/11/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

- Dự thi HSG K9 vòng 1

- Thi văn nghệ- vở sạch chữ đẹp

- Lễ Kỷ niệm 20-11

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (12/11/2018)

Dạy học

Học thêm- BDK9

Thứ 3  (13/11/2018)

Dạy học

Học thêm- BDK9

Thứ 4  (14/11/2018)

Dạy học

Học thêm K6,7,8

Thứ 5  (15/11/2018)

Dạy học-Thi HSG K9 V1

Học thêm-Thi HSG K9 V1

Thứ 6  (16/11/2018)

Dạy học-Thi HSG K9 V1

Thi văn nghệ - Vở sạch chữ đẹp

Thứ 7  (17/11/2018)

Dạy học

 

Chủ nhật18/11/2018)