You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 13(Từ 19/11 đến 25/11)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Lễ kỷ niệm 20/11

- Chấm thi HSG K9 V1

- Sinh hoạt chuyên môn 

- Tổng kết các chi bộ

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (19/11/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (20/11/2018)

Lễ kỷ niệm ngày NGVN  20-11

 

Thứ 4  (21/11/2018)

Dạy học - Chấm thi HSG K9 V1

Học thêm- Chấm thi HSG K9V1

Thứ 5  (22/11/2018)

Dạy học- Chấm thi HSG K9 V1

Học thêm

Thứ 6  (23/11/2018)

Dạy học

Sinh hoạt chuyên môn-Tổng kết các chi bộ

Thứ 7  (24/11/2018)

Dạy học

BDHSGK8- 

Chủ nhật(25/11/2018)