You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ 26/11- 2/12/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Họp Ban Chấp hành Đảng ủy

- Tham gia thi Sáng tạo KHKT 

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K8

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (26/11/2018)

Dạy học – Thi sáng tạo KHKT

Học thêm – Thi sáng tạo KHKT

Thứ 3  (27/11/2018)

Dạy học – Thi sáng tạo KHKT

Học thêm

Thứ 4  (28/11/2018)

Dạy học 

Học thêm

Thứ 5  (29/11/2018)

Dạy học

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy

Thứ 6  (30/11/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 7  (1/12/2018)

Dạy học

BDHSG K8

Chủ nhật(2/12/2018)