You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 15(Từ 3/12 đến 9/12/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Họp hội đồng – Tổng kết Đảng bộ

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K8; K9

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (3/12/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (4/12/2018)

Dạy học

BDĐT K9 - Học thêm k6;7;8

Thứ 4  (5/12/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (6/12/2018)

Dạy học

BDĐT K9 - Học thêm k6;7;8

Thứ 6  (7/12/2018)

Dạy học

Họp hội đồng –Tổng kết Đảng bộ

Thứ 7  (8/12/2018)

Dạy học

BDĐT K8,9

Chủ nhật(9/12/2018)

BDĐT K9