You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 16(Từ 10/12 đến 16/12/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (10/12/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (11/12/2018)

Dạy học

Học thêm- BDK9

Thứ 4  (12/12/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (13/12/2018)

Dạy học

Học thêm - BDK9

Thứ 6  (14/12/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 7  (15/12/2018)

Dạy học

BDK9

Chủ nhật

(16/12/2018)

BDK9