You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 17( Từ 17 đến 23/12/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

- BDDTK9

- Chuẩn bị tốt cho nhóm dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

- Quán triệt nghị quyết TW 8- Sinh hoạt Tổ

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (17/12/2018)

Dạy học

Học thêm 

Thứ 3  (18/12/2018)

Dạy học

Học thêm- BDK9

Thứ 4  (19/12/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (20/12/2018)

Dạy học

Học nghị quyết TW 8- Sinh hoạt Tổ

Thứ 6  (21/12/2018)

Dạy học

Học thêm - BDK9

Thứ 7  (22/12/2018)

Dạy học

BDK9

Chủ nhật(23/12/2018)