You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 27(Từ ngày 4 tháng 3 năm2019 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019 )

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- BDĐTK8

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (4/3/2019)

 

Dạy học

 

Học thêm

Thứ 3  (5/3/2019)

 

Dạy học

 

Học thêm

Thứ 4  (6/3/2019)

 

Dạy học

Học thêm

 

Thứ 5  (7/3/2019)

 

Dạy học

Học thêm

 

Thứ 6  (8/3/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 7  (9/3/2019)

 

Dạy học

BDK8

Chủ nhật

(10/3/2019)

 

BDK8

Gặp mặt đội tuyển thi HSG tỉnh