You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 28(Từ ngày 11 tháng 3 năm2019 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019 )

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Đưa học sinh dự thi HSG Tỉnh

- Học thêm

- BDĐTK8

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (11/3/2019)

 

Chào cờ - Giới thiệu sách

Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (12/3/2019)

 

Dạy học

BDK8  - Học thêm

Thứ 4  (13/3/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (14/3/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 6  (15/3/2019)

 

Dạy học  - Dự thi HSG tỉnh

Học thêm- Dự thi HSG tỉnh

Thứ 7  (16/3/2019)

 

Dạy học  - Dự thi HSG tỉnh

BDĐT K8- Dự thi HSG tỉnh

Chủ nhật(17/32019)

 

BDĐT K8