You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 29(Từ ngày 18 tháng 3 năm2019 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019 )

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Tập huấn Đánh giá KĐCL; Tổ chức Hội thi Stem cấp trường

- Học thêm

- Dự thi KĐCLMN Khối 8

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (18/3/2019)

 

Dạy học- Giới thiệu sách

Học thêm - BDĐT K8

Thứ 3  (19/3/2019)

 

Dạy học

Học thêm- BDĐT K8

Thứ 4  (20/3/2019)

 

Dạy học

Tập huấn Đánh giá KĐCL

Thứ 5  (21/3/2019)

 

Dạy học - Thi KĐCLMN K8

Học thêm - Thi KĐCLMN K8

Thứ 6  (22/3/2019)

 

Dạy học- Thi KĐCLMN K8

Học thêm

Thứ 7(23/3/2019)

 

Dạy học

Hội thi Stem cấp trường

Chủ nhật(24/3/2019)